En fågelflock över Lövsta sopstation
Foto

Lövsta sopstation

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Lövsta sopförbränningsanläggning

Lövsta sopförbränningsanläggning