Sök

Sökresultat

62 träffar på Adeln

Telegram till stadens tidningar angående att adeln röstat för representationsreformen 1865

Telegram till stadens tidningar angående att adeln röstat för representationsreformen 1865

Riddarhuset / fotografier: Hans Hammarskiöld ; texter: Alf Åberg, Claes Ellehag och Anna Hamilton

Riddarhuset / fotografier: Hans Hammarskiöld ; texter: Alf Åberg, Claes Ellehag och Anna Hamilton

Blasieholmen och dess inbyggare  / Fredrik Ulrik Wrangel (2. upplagan)

Blasieholmen och dess inbyggare / Fredrik Ulrik Wrangel (2. upplagan)

Historia om Konung Gustaf III:s mord på maskeraden i Stockholm, natten emellan den 16 och 17 mars 1792.

Historia om Konung Gustaf III:s mord på maskeraden i Stockholm, natten emellan den 16 och 17 mars 1792.

Scen utanför Riddarhuset den 7 december 1865. Originalteckning af Konrad. Litografi i Illustrerad Tidning, nr 50 den 16 december 1865.

Scen utanför Riddarhuset den 7 december 1865. Originalteckning af Konrad. Litografi i Illustrerad Tidning, nr 50 den 16 december 1865.

Farsta - bördsaristokrati och börsaristokrati / Per Anders Fogelström

Farsta - bördsaristokrati och börsaristokrati / Per Anders Fogelström

”Förfädrens ära som aldrig dör”. Bildskämt om den nya Riddarhusordningen i Söndags-Nisse – Illustreradt Veckoblad för Skämt, Humor och Satir, nr 16, den 22 april 1866

”Förfädrens ära som aldrig dör”. Bildskämt om den nya Riddarhusordningen i Söndags-Nisse – Illustreradt Veckoblad för Skämt, Humor och Satir, nr 16, den 22 april 1866

Bland kuppmakare och konspiratörer / Christer Jörgensen

Bland kuppmakare och konspiratörer / Christer Jörgensen

På vinst och förlust: Skeppsbroadeln och dess äventyr / Christer Jörgensen

På vinst och förlust: Skeppsbroadeln och dess äventyr / Christer Jörgensen

Skulpturerna på Riddarhusets tak: en ikonologisk studie / Monica Eriksson

Skulpturerna på Riddarhusets tak: en ikonologisk studie / Monica Eriksson

Thet hälsosamste rådet i lijfstijden christeligen fattat, på döds-sängen saligen practicerat, i döden berömligen effter lemnat, aff then hög-wälbohrne grefven, frijherren och herren, herr Gustav Adolph De la Gardie ... Anno 1695 den 20 october...

Thet hälsosamste rådet i lijfstijden christeligen fattat, på döds-sängen saligen practicerat, i döden berömligen effter lemnat, aff then hög-wälbohrne grefven, frijherren och herren, herr Gustav Adolph De la Gardie ... Anno 1695 den 20 october...

Bünsowska huset, interiör

Bünsowska huset, interiör

Bünsowska huset, interiör

Bünsowska huset, interiör

Östermalmsgatan 45, interiör.

Östermalmsgatan 45, interiör.

Bünsowska huset, interiör

Bünsowska huset, interiör

City-Kotteriets medlemmar 1918

City-Kotteriets medlemmar 1918

Forskarförfråga till Stadsarkivet av typen Arierbevis

Forskarförfråga till Stadsarkivet av typen Arierbevis

Swedenborgs lusthus, Hornsgatan 43

Swedenborgs lusthus, Hornsgatan 43

Kärleken är en skalk : allution  på årstiderna på prosa och vers ;  Almanach för året efter frälsarens Christi födelse, 1846.

Kärleken är en skalk : allution på årstiderna på prosa och vers ; Almanach för året efter frälsarens Christi födelse, 1846.

Linearritning

Linearritning

Svensk allmoge samlad kring Gustav Vasas stod

Svensk allmoge samlad kring Gustav Vasas stod

Det moderna ägtenskapet, eller: Ordsaken till de dyra hus-hyrorna här i staden. En nuvell ur dagliga ärfarenheten.

Det moderna ägtenskapet, eller: Ordsaken till de dyra hus-hyrorna här i staden. En nuvell ur dagliga ärfarenheten.

Den dödsdömde Eric Brahes instruktioner till sin son Pehr 1756

Den dödsdömde Eric Brahes instruktioner till sin son Pehr 1756

Brennekyrkia sochn : socknen vid staden / Jonas Ferenius och Harald Gustafsson

Brennekyrkia sochn : socknen vid staden / Jonas Ferenius och Harald Gustafsson

Karta

Laddar karta...

Laddar resultat...

Inga träffar

Det finns inga träffar att visa på kartan.