Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Friherre Carl-Fredrik Herman Palmstierna. Ledamot av stadsfullmäktige 1880-1893

Född i Utvängstorps församling i Skaraborgs län 18230518.

Kapteni armén 1856. Kabinettssekreterare 1859. Ministerresident i Haag 1864. Envoyé i Konstantinopel 1865. Överceremonimästare vid konungens hov och instruktör för främmande sändebud 1883. Stadsfullmäktig 1880-1893.

Han bodde enligt Rotemansarkivet 1878 på adressen Brunkebergstorg 2, i det s.k. Brunkebergs hotell.

Död i Stockholm 18960120.

Fotografi med biografi ur: Minnesskrift vid Stockholms stadsfullmäktiges 50-årsjubileum, 1863-1913, Stockholm 1913, s. 110.

Uppdaterad