Dekorativt montage av målning och tryckt text
Kaffebeslaget 1799. Konstnär: Martin Rudolf Heland, Stadsmuseet i Stockholm. Överflödsförordning från den 15 mars 1770, Stockholms stadsarkiv.

Lyxförbud under frihetstiden

Under frihetstiden förbjöd regeringen lyx! Efterrätt till exempel, om den var gjord på exotisk frukt. Lär dig mer om frihetstidens förbud, lite om nationalekonomi och vad källorna egentligen bevisar i det här lektionsförslaget.

Lärarhandledning för:

Till dig som är lärare

Här får eleverna läsa om överflödsförordningar från 1700-talet. Till texten finns ett quiz som handlar om vad som var förbjudet och vad som var tillåtet. Du kan använda det för att testa att eleverna har läst och förstått. Till avsnitten som handlar om varför lyxprodukter var förbjudet och vem höll koll på reglerna finns diskussionsfrågor.

Materialet och frågorna finns också som pdf. Du kan skriva ut dem på papper till eleverna, eller låta dem läsa direkt på skärmen. Du väljer om eleverna ska läsa och lösa uppgifterna i helklass, mindre grupper eller enskilt.

Miniatyr av länk till lärarhandledningsdokument

Du kan kombinera den här lektionen med lektionsförslaget Kaffe – förbjuden lyx som handlar om en annan av överflödsförordningarna.

Arbeta med Globala målen

Det här lektionsförslaget anknyter till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Uppgiften kan kopplas till mål 12: Hållbar konsumtion och produktion. Läs mer på Globala målens webbplats

Till dig som är elev

På 1600-talet och 1700-talet förbjöd Sveriges regering lyx flera gånger. Förbuden kallades överflödsförordningar, eller ”Förbud mot yppighet och överflöd”.

Vi ska titta närmare på förbuden mot onödig lyx som kom den 15 mars 1770. Då skrev kung Adolf Fredrik att han hade bestämt lite nya regler, eftersom folk var dåliga på att följa de gamla. Egentligen var det regeringen som hade bestämt reglerna, för under frihetstiden hade inte kungen någon makt.

1770 förbjuder regeringen de här sakerna:

 • Olika sorters sprit och vin, till exempel punsch och rom från Sydamerika. Vanligt rött och vitt vin från Frankrike och Tyskland är fortfarande okej enligt överflödsförordningen.
 • Efterrätt! Exotiska frukter är en lyx som blir förbjuden. Fast det är fortfarande okej att göra efterrätt på frukt från Sverige.
 • Tobak är förbjudet – för alla som inte har fyllt 21 år.
 • Män får inte ha kläder av sammet eller siden. Fast om han är rådsherre, alltså minister i regeringen, så får han det ändå. Rådsherrarna har undantag från regeln.
 • På landet är det förbjudet att följa klädmodet. Allmogen, det vill säga alla som inte tillhörde adeln, prästerna eller borgarna, får bara klä sig i ”then Kläde-Drägt, som i then Landsort brukelig är”.

Quiz: Vad blev förbjudet 1770?

 1. Rött vin från Frankrike
 2. Olika sorters sprit, till exempel rom
 3. Efterrätter på svensk frukt
 4. Ananas, persika och apelsin
 5. På landsbygden: moderna kläder
 6. För adelskvinnor: Sammetsklänning
 7. För pigor: Sidenklänning
 8. För en bonde: Väst av sammet
 9. För en rådsherre: Väst av siden
 10. Om man var barn: tobak

Utmaning: Kan du läsa citatet på gammal svenska från 1770?

”All Dessert förbjudes jämwäl wid sistnämnde Plikt, undantagandes then, som af inhemska Frukter tilredes.”

Dessertförbud.png

Varför var lyxprodukter förbjudet?

Så här står det i förordningen från 1770 när vi översätter den lite fritt till modern svenska: Det är dåligt med lyx för att det blir obalans i handeln mellan olika länder – Sverige köper mer från andra länder än vad vi säljer tillbaka till dem. Dessutom förstör lyxen ”goda seder” – vi blir sämre människor om vi använder för mycket lyx alltså!

”…den för Riket skadeliga Yppighet egenteligen ligger uti införskrivningen af sådane Utländske Waror, som betunga Handels-Wågen, och icke kunna utestängas, samt tillika äro af then egenskap, at the fördärfwa Goda Seder.”

Frakturstil, innehållet förklaras i texten

Regeringen tyckte att svenskarna skulle vara lite bättre människor om de levde lite enklare. Men mest handlade förbuden om landets ekonomi. På 1700-talet var Sverige och många andra länder protektionistiska. Det betydde att de ville sälja så mycket som möjligt till andra länder och köpa så lite som möjligt från andra länder.

Sverige hade höga tullar, en sorts skatt på varor som vi importerade, för att det skulle bli dyrt och svårare att köpa saker från andra länder. Regeringen tänkte så här: om vi tillverkar så mycket vi kan själva istället för att köpa det från andra länder, då kommer mer pengar stanna kvar i landet. Då blir Sverige ett rikare land, tänkte ministrarna.

Fundera och diskutera

 • Vilka saker har du som är importerade från ett annat land? Tips, kolla var din tröja är tillverkad!
 • Hur bra funkar det om alla länder är protektionistiska – bara exporterar och inte importerar?

Men vem höll koll på att folk följde reglerna?

Det verkar som att myndigheterna litade på att folk skulle ange varandra. I texten från 1770 står det nämligen att den som bryter mot förbuden i överflödsförordningen får betala böter. Och den förbjudna varan får angivaren, den som hade anmält att någon fuskade alltså.

Fundera och diskutera

 • Varför fick den som angav en fuskare behålla den förbjudna varan?

Uppdaterad