Bildkonst
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Friherre Didrik Anders Gillis Bildt. Stadsfullmäktiges ordförande 1863-1874

Född i Göteborg 18201018.

Militär. Adjutant hos Oscar I 1851. Landshövding på Gotland 1858. Förste adjutant hos Carl XV 1859. Överståthållare i Stockholm 1862 till 1874. Stockholms stadsfullmäktiges ordförande 1863-1874. Friherre 1864. Envoyé i Berlin 1874-1886. Riksmarskalk 1886-1894. Statsminister 1888-1889.

Bodde enligt Stockholms stads mantalsuppgifter i fastigheten Europa 1 år 1870.

Bodde enligt Rotemansarkivet i fastigheten Lönnen 20 (idag Lönnen 25) mellan 1886 och 1894.

Död i Stockholm 18941022.

Porträtt med biografi ur: Minnesskrift vid Stockholms stadsfullmäktiges 50-årsjubileum, 1863-1913, Stockholm 1913, s. 1.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad