Litteraturtips

Farsta - bördsaristokrati och börsaristokrati / Per Anders Fogelström

Ett kapitel om ägarna av Farsta gård genom tiderna. Den första i raden av adliga innehavare var friherre Erik Bielke, som köpte Farsta 1628. Många av innehavarna använde gården enbart som sommarställe och hade hus inne staden. Men omkring år 1800 tog raden av prominenta och aktade ägare slut – då köptes gården av Carl Johan Lindegren, en riktig slarver. 5 sidor.

Utdrag ur Fogelström, Per Anders, Söder om tullen. - 1969. - S. 78-82