Föremål
Upphov: Okänd. Utbildningsförvaltningen

Telegram till stadens tidningar angående att adeln röstat för representationsreformen 1865

Den 7 december 1865 röstade adelsståndet för ett avskaffande av den gamla ståndsriksdagen med adel, präster, borgare och bönder. Planen var att införa en tvåkammarriksdag istället. I telegrammet från samma dag meddelas att rösterna fallit ut med 361 ja-röster och 294 nej-röster.

På telegrammets baksida har någon antecknat i blyerts: "Wi drick ett glas i glädjen -". I bläck har någon annan skrivit: "Tack hjertl. för den glada nyheten! Får se om svartalfverne nu våga mucka?"

Med "Svartalfverne" menas prästerna. I telegrammet noteras nämligen att prästeståndet ska rösta om representationsreformen kl. 10 dagen därpå. De handskrivna anteckningarna är således med stor säkerhet samtida.

Det inramade telegrammet är i privat ägo.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad