Illustrativt montage: Byggnad med flyglar, rosa filter
Stadsmuseet vid Slussen. Foto: Lennart af Petersens 1945, Stadsmuseet i Stockholm.

Stadsmuseets skolprogram

På Stadsmuseet i Stockholm kan du som lärare boka skolprogram med din klass, både stadsvandringar och skolvisningar inne på museet. Visningarna och vandringarna har olika teman, är anpassade för olika åldrar och anknyter till läroplanens centrala innehåll. Du kan förbereda eleverna och arbeta vidare efter besöket med källmaterial som du hittar på den här sidan.

Du kan läsa Stadsmuseets presentation av samtliga skolprogram på museets webbplats. Du bokar skolprogram för din klass genom Stadsmuseets bokningsformulär.

Här på Stockholmskällan hittar du källmaterial, litteraturtips och lektionsförslag som passar till förberedelser eller efterarbete efter ett besök på museet. På den här sidan har vi samlat några förslag och tips.

Stockholmsbarn genom historien

Under visningen får eleverna bekanta sig med hur barn har levt i Stockholm under 400 år. Eleverna får göra en resa från 1500-talets marknadsplatser till 1900-talets trånga lägenheter och följa hur sjukdomar spreds.

Visningen tar upp hur barn levde, vad de fick göra, vad de fick äta. Eleverna får jämföra sin egen vardag med barnens villkor i 1500-talets och 1700-talets Stockholm samt hur barns villkor i samhället har förändrats genom historien.

Läs mer om "Stockholmsbarn genom historien" och boka på Stadsmuseets webbplats.

På Stockholmskällan hittar du material för undervisningen, som ansluter till skolvisningen "Stockholmsbarn genom historien".

Astrids sago-Stockholm

Stadsmuseets vandring riktar sig till årskurs F-6 och är cirka 1 kilometer lång. Den går i Astrid Lindgrens fotspår från Tegnérlunden till Observatorielunden och försöker få syn på vad vår världsberömda författarinna såg.

Här tittar du efter bänken som Bo Wilhelm Olsson satt på i ”Mio min Mio” och hör kanske Karlsson på taket surra i luften.

Läs mer om "Astrids sago-Stockholm" och boka på Stadsmuseets webbplats.

På Stockholmskällan hittar du material för undervisningen, som ansluter till skolvandringen "Astrids sago-Stockholm".

Stockholm från vasatid till frihetstid

Under skolvisningen "Stockholm från vasatid till frihetstid" för årskurs 4-6 får eleverna uppleva hur Stockholm växte fram efter reformationen och Vasatiden fram till år 1800.

Eleverna möter bland annat marknadsplatser, palats och restauranger. Genom bilder och föremål belyser visningen människors livsvillkor, hur de kunde skilja sig åt mellan olika grupper, män, kvinnor och barn i ståndssamhället, och hur de förändrades under tidsperioden.

Läs mer om "Stockholm från vasatid till frihetstid" och boka på Stadsmuseets webbplats.

På Stockholmskällan hittar du material för undervisningen, som ansluter till skolvisningen "Stockholm från vasatid till frihetstid".

Demokratins framväxt

Vandringen riktar sig till årskurs 7-9 och gymnasiet och är cirka 1,5 kilometer lång. Den passerar platser och byggnader med anknytning till demokratins historia i Sverige – från Gamla Riksdagshuset på Riddarholmen och förbi dagens riksdags- och regeringsbyggnader på Helgeandsholmen och Norrmalm.

Vandringen rör sig från ståndsriksdagens avskaffande 1866 och fram till det demokratiska genombrottet i början av 1900-talet. Längs vägen får eleverna höra om några av de kvinnor och män som var viktiga i kampen för rösträttens utvidgning, och om folkrörelser, demonstrationer och strejker.

Läs mer om "Demokratins framväxt" och boka på Stadsmuseets webbplats.

På Stockholmskällan hittar du material för undervisningen, som ansluter till skolvandringen "Demokratins framväxt".

Enastående kvinnor på Söder

Skolvandringen "Enastående kvinnor på Söder" riktar sig till årskurs 7-9 och gymnasiet, och är cirka 500 meter lång. Genom tre livsberättelser närmar sig eleverna kvinnors förutsättningar i Stockholm under 1800- och 1900-talet. Vilka möjligheter fanns för försörjning och utbildning i jämförelse med den samtida mannen och mellan olika klasser?

Under vandringen rör sig eleverna över Stigberget och möter musikläraren och konstnären Josabeth Sjöberg (1812–1882) och politikern Anna Lindhagen (1870–1941) som båda bodde kring Stigberget, och den ensamstående fembarnsmamman Emilia Gustafsson som bodde i Blockmakarens hus runt 1920. Hemmet är återskapat som en arbetarbostad såg ut på tidigt 1900-tal, med enkel vedspis i köket och utedass på gården.

Läs mer om "Enastående kvinnor på Söder" och boka på Stadsmuseets webbplats.

På Stockholmskällan hittar du material för undervisningen, som ansluter till skolvandringen "Enastående kvinnor på Söder".

Industrialiseringens stad

Stadsvandringen "Industrialiseringens stad" för årskurs 7-9 och gymnasiet är cirka 1,5 kilometer lång och tittar på hur Stockholm förändrades under senare hälften av 1800-talet. Vandringen utgår från Katarinaberget där Katarinahissen, vattentornet och telefonkiosker är exempel på industrialismens nymodigheter. Eleverna rör sig också förbi fabriksbyggnader och gator som sprängts fram i berget, och beroende på årstid, även en återskapad arbetarbostad under tidigt 1900-tal i Blockmakarens hus.

Läs mer om "Industrialiseringens stad" och boka på Stadsmuseets webbplats.

På Stockholmskällan hittar du material för undervisningen, som ansluter till skolvandringen "Industrialiseringens stad".

Mina drömmars stad

Stadsvandringen "Mina drömmars stad" för årskurs 7-9 och gymnasiet är 2,5 kilometer lång och går längs platser som förekommer i Per Anders Fogelströms roman med samma namn. Visningen tar upp levnadsvillkor i Stockholm och Sverige under slutet av 1800-talet, en tid präglad av både fattigdom och framtidstro.

Vandringen går över östra Södermalm kring bland annat Nytorget, Vita bergen och Åsöberget, där romanens huvudperson Henning Nilsson arbetar och bor på 1860- och 1870-talet. Utifrån citet ur boken och byggnaderna som står kvar – träkåkar, malmgårdar och fabriker – får eleverna en bättre bild av staden och hur den har förändrats, inte minst i och med industrialiseringen.

Läs mer om "Mina drömmars stad" och boka på Stadsmuseets webbplats.

På Stockholmskällan hittar du material för undervisningen, som ansluter till skolvandringen "Mina drömmars stad". Här hittar du också bildunderlaget som används i stadsvandringen.

Industrialiseringen, demokratin och den moderna staden

Skolvisningen "Industrialiseringen, demokratin och den moderna staden" för årskurs 7–9 och gymnasiet tar avstamp i industrialiseringens Stockholm där fokus läggs på stadens förändring i relation till hur ny teknik, industrier och inflyttning skapade förutsättningar för stadens omvandling.

Visningen belyser människors livsvillkor och hur de skiftat över tid, till exempel får eleverna besöka en arbetarbostad från år 1900. Vi lägger ett stort fokus på framväxten av demokratin och på förändrande maktförhållanden mellan samhällsklasser samt mellan män och kvinnor. Vi lyfter även upp hur historia presenteras på ett museum.

Läs mer om "Industrialiseringen, demokratin och den moderna staden" och boka på Stadsmuseets webbplats.

På Stockholmskällan hittar du material för undervisningen, som ansluter till skolvisningen "Industrialiseringen, demokratin och den moderna staden".

Stadens arkitektur i korta drag

Stadsvandringen "Stadens arkitektur i korta drag" för årskurs 7-9 och gymnasiet är cirka 1,5 kilometer lång och ger en översiktlig och kronologisk överblick med start i medeltidens Gamla stan och avslut i det moderna city. Byggnaderna längs vägen står som exempel på arkitekturhistoriens epoker – från medeltid och framåt via bland annat barock, klassicism, jugend och funktionalism.

Eleverna tittar närmare på stildrag som utmärker respektive epok och diskuterar hur samhällets förändringar avspeglar sig i stadsbyggandet. Längs vägen passerar vi flera kända byggnader som eleverna kan komma att se vid andra tillfällen, såsom Kungliga Slottet, Riksdagen, Operan och Hötorgsskraporna.

Läs mer om "Stadens arkitektur i korta drag" och boka på Stadsmuseets webbplats.

På Stockholmskällan hittar du material för undervisningen, som ansluter till skolvandringen "Stadens arkitektur i korta drag".

De nationella minoriteternas Stockholm

Stadsvandringen "De nationella minoriteternas Stockholm" för gymnasiet är 1,5 kilometer lång och berättar om den långa historia samer, judar, romer, tornedalingar och sverigefinnar har i Stockholm. Vandringen passerar en rad platser som berättar om bland annat vardagsliv, handel, religion och politisk organisering, men också om statens och majoritetssamhällets förtryck.

Stadsvandringen passar utmärkt som komplement för skolundervisningen rörande minoritetsspråk och de nationella minoriteterna, inom exempelvis svenska, historia och samhällskunskap.

Läs mer om "De nationella minoriteternas Stockholm" och boka på Stadsmuseets webbplats.

På Stockholmskällan hittar du material för undervisningen, som ansluter till skolvandringen "De nationella minoriteternas Stockholm".

Sexualitetens hemliga historia

Stadsvandringen "sexualitetens hemliga historia" för gymnasiet är 1,5 kilometer lång och berättar om hur nya sätt att tänka kring kön och sexualitet uppstår under 1800-talets samhällsförändringar, med kategorier som hänger med oss än idag: hetero, homo, bi, trans. Varför uppstod kategorierna och hur har synen på kön och sexualitet förändrats genom åren?

Vandringen berättar om sexualitetens historia utifrån Stockholms gator och torg, bland annat platser för lesbiska träffplatser, gayklubbar, kärnfamiljsideal och prostitution. Det är också en berättelse om lagstiftning, politisk kamp och förändrade livsvillkor.

Läs mer om "Sexualitetens hemliga historia" och boka på Stadsmuseets webbplats.

På Stockholmskällan hittar du material för undervisningen, som ansluter till skolvandringen "Sexualitetens hemliga historia".

Världsarvet Skogskyrkogården

Vandringen "Världsarvet Skogskyrkogården" kan anpassas för samtliga skolformer och årskurser. Fokus ligger på världsarvet, arkitekturen, naturen och begravningar. Eleverna får höra om tankar och trender vid 1900-talets början som påverkat planering och utformning av begravningsplatsen.

Vandringen ger en övergripande inblick i begravningstraditioner, historiskt och idag. Vi besöker gravkvarter, ser på hur gravar utformats och pratar om olika gravskick. Eleverna får höra om varför Skogskyrkogården blivit ett världsarv och vad det innebär.

Läs mer om "Världsarvet Skogskyrkogården" och boka på Stadsmuseets webbplats.

På Stockholmskällan hittar du material för undervisningen, som ansluter till skolvandringen "Världsarvet Skogskyrkogården".

Uppdaterad