Lektion åk 4-6. Vädersolstavlan - Stockholm på Gustav Vasas tid

Vädersolstavlan - Stockholm på Gustav Vasas tid

Vad kan en 1500-talsmålning berätta om det medeltida Stockholm? Undersök tavlans detaljer och fundera över dess syfte. Jämför tavlan med en bild från 1600-talet och med Stockholms utseende idag. Vad kan vi med säkerhet säga har förändrats, och vad är sig likt?

Till dig som är lärare

Lektionsförslag i historia, åk. 4-6

I den här uppgiften tränar eleverna:

 • historisk referensram 
 • historiska begrepp (kontinuitet och förändring/likheter och skillnader)
 • källkritik.

Kopiera texten och länkarna till ett worddokument om du vill redigera lektionen. Låt eleverna resonera och besvara frågorna under din ledning, i helklass eller i grupper. 

I lektionsförslaget ingår instuderingsfrågor och historiskt källmaterial. Till källlmaterialet finns också mer information om dess syfte, tillkomst och motiv.

Mer information om Vädersolstavlans och 1600-talsteckningens syfte, tillkomst och motiv finner du nedan, i artikeln Målningen som användes för att näpsa Gustav Vasa samt i artikeln En ny bild av Stockholm som följer med 1600-talsteckningen.

Elevmaterial

Vädersolstavlan - en bild av Stockholm år 1535

Vädersolstavlan - en bild av Stockholm år 1535

Vädersolstavlan från år 1535 är den äldsta kända bilden av Stockholm. Målningen återger den senmedeltida staden, sedd från Sö…

Vädersolstavlans motiv

 1. Beskriv tavlan.
  a) Vad föreställer den?
  b) Hur gammal är den?
  c) Vad för sorts byggnader ser du?
  d) Vilka bor i staden, tror du? Hur ser livet ut för dem?
  e) Ringarna som syns på himlen kallas vädersolar. Var är det?

Jämförelse

Jämför Vädersolstavlan från 1535 med en teckning av Stockholm från 1630-talet.

 1. På vilket sätt skiljer sig Vädersolstavlan från 1600-talsteckningen över Stockholm?
 2. Vilka likheter finns mellan de två illustrationerna?
 3. Hur kommer det sig att det både finns likheter och skillnader i hur Stockholms har avbildats?
 4. Jämför Vädersolstavlan med dagens Stockholm. Vad är sig likt och olikt jämfört med idag?

Källkritisk granskning

 1. Varför avbildas vädersolar över staden, tror du? Har de någon betydelse för hur du uppfattar bilden av staden?
 2. Är det rimligt att Storkyrkan kunde vara så mycket större än övrig bebyggelse, till exempel slottet Tre Kronor?
 3. Vad tror du är sant och falskt i avbildningen?

Lärarhandledning

Mer information om Vädersolstavlans och 1600-talsteckningens syfte, tillkomst och motiv finner du nedan, i artikeln Målningen som användes för att näpsa Gustav Vasa samt i artikeln En ny bild av Stockholm som följer med 1600-talsteckningen.

Historiskt källmaterial till uppgiften

Vädersolstavlan - en bild av Stockholm år 1535

Vädersolstavlan - en bild av Stockholm år 1535

En teckning av Stockholm på 1630-talet

En teckning av Stockholm på 1630-talet

Vädersolstavlan, 1535

Material till lärarhandledning

Målningen som användes för att näpsa Gustav Vasa

Målningen som användes för att näpsa Gustav Vasa