Målning som visar hus och torn på långt avstånd
Kopia av Vädersolstavlan från 1535. Konstnär: Erik Skawonius 1931, Stadsmuseet i Stockholm

Vädersolstavlan - Stockholm på Gustav Vasas tid

Vad kan en 1500-talsmålning berätta om det medeltida Stockholm? Undersök tavlans detaljer och fundera över dess syfte. Jämför tavlan med en bild från 1600-talet och med Stockholms utseende idag. Vad kan vi med säkerhet säga har förändrats, och vad är sig likt?

Lärarhandledning för:

Vädersolstavlan föreställer det medeltida Stockholm och målades 1535. Originalet är försvunnet, men i den här lektionen arbetar vi med en kopia från 1931 som är gjord efter kopian från 1636 som hänger i Storkyrkan i Gamla stan. I övningen utgår vi från målningen och jämför den med en teckning av Stockholm från 1630-talet. Genom att jämföra de båda källorna med varandra får eleverna träna källkritik och resonera om likheter och skillnader i hur Stockholm har avbildats.

Låt eleverna resonera och besvara frågorna under din ledning, i helklass eller i grupper.

Du hittar mer information om Vädersolstavlans syfte och motiv i artikeln ”Målningen som användes för att näpsa Gustav Vasa”. När du öppnar teckningen ”Stockholm på 1630-talet” kan du också läsa artikeln ”En ny bild av Stockholm” som berättar mer om bildens historia, under rubriken "Källmaterial till uppgiften" längre ner på sidan.

Miniatyr Lärarhandledning Vädersolstavlan 4-6.png

Elevmaterial

1. Vädersolstavlans motiv

 1. Beskriv tavlan.
  a) Vad föreställer den?
  b) Hur gammal är den?
  c) Vad för sorts byggnader ser du?
  d) Vilka bor i staden, tror du? Hur ser livet ut för dem?
  e) Ringarna som syns på himlen kallas vädersolar. Var är det?

2. Jämförelse

Jämför Vädersolstavlan från 1535 med en teckning av Stockholm från 1630-talet.

 1. På vilket sätt skiljer sig Vädersolstavlan från 1600-talsteckningen över Stockholm?
 2. Vilka likheter finns mellan de två illustrationerna?
 3. Hur kommer det sig att det både finns likheter och skillnader i hur Stockholms har avbildats?
 4. Jämför Vädersolstavlan med dagens Stockholm. Vad är sig likt och olikt jämfört med idag?

3. Källkritisk granskning

 1. Vilken av bilderna ger den mest trovärdiga bilden av hur Stockholm såg ut? Motivera!
 2. Varför har konstnären målat vädersolar över staden på Vädersolstavlan, tror du? Påverkar vädersolarna hur du uppfattar bilden av staden?
 3. Är det rimligt att Storkyrkan kunde vara så mycket större än övrig bebyggelse, till exempel slottet Tre Kronor i Vädersolstavlan?
 4. Vad spelar det för roll att Vädersolstavlan är en kopia från 1931, på en kopia från 1636 på en tavla som målades 1535?
 5. Vad tror du är sant och falskt i avbildningarna?

Historiskt källmaterial till uppgiften

Uppdaterad