Målning där två män står i en dörröppning och fem kvinnor försöker gömma undan kaffekanna, koppar och andra bevis på att de druckit kaffe.
Kaffebeslaget 1799. Konstnär: Martin Rudolf Heland, Stadsmuseet i Stockholm.

Kaffeförbud på 1700-talet - bildanalys och källkritik

Målningen "Kaffebeslaget" innehåller information som berättar en hel del om 1700-talet. Använd den som källa för att studera mode, klass, regler och normer i samhället till exempel.

Lärarhandledning för:

Till dig som är lärare

Den här uppgiften bygger på att eleverna under din ledning gör en bildanalys av målningen Kaffebeslaget, målad av Martin Rudolf Heland 1799. Öppna lärarhandledningen som pdf för att läsa mer om målningen och motivet.

Miniatyr av lärarhandledningen

Du väljer själv om eleverna ska titta på bilden och göra analysen genom att svara på frågorna i helklass, i mindre grupper eller enskilt. Skriv ut målningen på papper och dela ut till eleverna, eller öppna länken till Kaffebeslaget och klicka på bilden för att kunna zooma in på detaljer i den. 

En variant på uppgiften är att undanhålla all information om konstverkets titel och bakgrundshistorien för eleverna och istället börja med bildanalysen. Då kan du istället ge dem historien allt eftersom. 

Till dig som är elev

Konstnären Martin Rudolf Heland levde 1765-1814. Han målade tavlan Kaffebeslaget 1799. Det året blev det förbjudet att dricka kaffe i Sverige. Nu ska du göra en bildanalys av målningen, och sedan fundera över vad tavlan berättar för historia.

Uppgift 1: Bildanalys

 1. Beskriv bilden – vad ser du?
 2. Vad gör de olika människorna i bilden? Hur är de klädda? Är det flest kvinnor eller män i bilden?
 3. Vilka yrken tror du att människorna har? Vad i bilden gör att du får information om deras yrken?
 4. Vilken samhällsklass tror du att människorna tillhör? Är de arbetare, bönder, medelklass eller överklass? Tillhör de olika grupper?
 5. Vad ser du i bakgrunden?
 6. I vilken miljö utspelar sig bilden? Hur kan du se det?
 7. Vilken tid utspelar sig bilden på? Varför tror du det?

Uppgift 2: Källkritik och källhantering

Nu är din uppgift att avgöra vad den här målningen berättar om historien. Markera vilka av meningarna som stämmer!

 1. Målningen berättar om när det var förbjudet att dricka kaffe i Sverige.
 2. Målningen är från samma tid som kaffeförbudet den berättar om.
 3. Målningen ger information om hur det såg ut i ett hem på 1700-talet.
 4. Målningen bevisar att alla hade husdjur på 1700-talet.
 5. Målningen bevisar att det fanns fler kvinnor än män på 1700-talet.
 6. Målningen berättar hur människor kunde roa sig på 1700-talet.
 7. Målningen bevisar att kaffe var vanligt på 1700-talet.
 8. Målningen ger information om hur människor klädde sig på 1700-talet.
 9. Målningen visar hur det var att vara fattig på 1700-talet.
 10. Vi kan använda målningen som en historisk källa för att lära oss saker om 1700-talet.

Uppdaterad