Lektionsförslag Källkritik på Slussen i Stockolm

Källkritik på Slussen

Hur såg Stockholm ut förr? Är målningar, kartor och foton sanna? Använd olika källmaterial för att ta reda på hur området vid Slussen såg ut för ungefär 100 år sedan.

Till dig som är lärare

Lektionsförslag i historia, gymnasiet
I den här uppgiften tränar eleverna:

  • källkritik
  • tolkningar och perspektiv
  • teorier och begrepp 

Lärarhandledning

I den här övningen använder vi olika källmaterial och undersöker dem utifrån de källkritiska frågorna, för att avgöra vilka källor som ger trovärdig och pålitlig information, och var luckorna finns i källmaterialet.

Uppgiften tränar eleverna i att tolka ett historiskt källmaterial och sätta det historiska källmaterialet i ett historiskt sammanhang. Med hjälp av de källkritiska kriterierna äkthetnärhet och tendens får eleverna resonera om källornas tillförlitlighet. Du kan läsa mer om de källkritiska kriterierna under Arbeta med källkritik.

Eleverna tränar också på att reflektera över hur urvalet av källmaterial styr berättelserna om historien kan påverka historieskrivningen.

Uppgiften går bra att göra enskilt och därefter diskutera tillsammans i klassen. Du som lärare väljer själv hur många av de föreslagna källmaterialen (1-5) som eleverna ska studera, vilka frågor de ska besvara samt om eleverna ska redovisa sina slutsatser muntligt eller skriftligt.

Lärarhandledningen med källmaterial och frågor finns också som PDF. Du kan skriva ut den om du vill arbeta med uppgiften på papper.

 Lärarhandledning

Elevmaterial

Frågor till eleven:

Källmaterial 1: Utsikt över Slussen 1898

1. Vad är det för typ av källmaterial? 

2. Vad ser du för detaljer i bilden? Gör en lista på detaljer i bilden, exempelvis fordon, teknikutveckling, mode etcetera. Ta reda på om om dessa fanns i slutet av 1800-talet.

3. Vem har målat tavlan och när är den målad? Ta reda på lite fakta om konstären. Kan han ha varit i Stockholm när bilden målades? Var finns originalet idag, det vill säga den riktiga målningen?

Utsikt över Slussen

Utsikt över Slussen

Konstnär: Tholander, Carl August Material och teknik: Olja Underlag: Pannå Mått i mm: 350x460 Denna målning visar Slussen med ett ångande tåg som tuffar fram på Sammanbindningsbana…

 

Källmaterial 2 och 3: Fotografier från Slussen 1896 

1. Undersök fotografierna. Vad föreställer de? 

2. Jämför fotografierna med målningen "Utsikt över Slussen" ovan. Hittar du något du känner igen från målningen? Finns det något som är skiljer källorna åt?

3. Blir målningen mer eller mindre trovärdig när du jämför den med fotografierna? Motivera ditt svar!

Fotografier från Slussen 1896

Brunnsbacken söderifrån

Brunnsbacken söderifrån

Östra slussgatan. I bakgrunden syns Skeppsbron.

Östra slussgatan. I bakgrunden syns Skeppsbron.

 

Källmaterial 4: Foto från Slussen 1925

1. Undersök fotografiet. Vad föreställer det?

2. Jämför fotografiet med målningen "Utsikt över Slussen" ovan. Det skiljer nästen 30 år mellan bilderna. Vad kännder du igen? Vad är olika mellan bilderna? 

3. Blir målningen mer eller mindre trovärdig när du jämför den med fotografiet? Motivera ditt svar!

 

Källmaterial 5: Karta över Slussen 1899

1. Undersök kartan och hitta platsen för målningen "Utsikt över Slussen" ovan. Tips! Leta även ledtrådar i fotografierna från Slussen 1896 och 1925.

2. Blir målningen mer eller mindre trovärdig när du jämför den med kartan? Motivera ditt svar!

Karta "Bladet Gustaf Adolfs torg" 1899

Karta "Bladet Gustaf Adolfs torg" 1899

Bladet Gustaf Adolfs torg, No 7 ur Alfred Bentzers Karta öfver Stockholm , tryckår 1899. Kartan bygger på Topografiska Corpsens karta upprättad 1862-1867. Öppna och förstora kartan…

Mer källmaterial om Stockholm och Slussen runt 1898

Teckning av Magnusson vid Frimurarbarnhuset, 1886.

Teckning av Magnusson vid Frimurarbarnhuset, 1886.

”Förteckning å Medlemmar i Stockholms Telefonförening” 1882

”Förteckning å Medlemmar i Stockholms Telefonförening” 1882

Velocipeder - reklam 1891

Velocipeder - reklam 1891

Kinografen

Kinografen

Polisrapport om fartdåren Forslund 1900

Polisrapport om fartdåren Forslund 1900