Dekorativt montage med karta och målning i guldram
1899 års karta över Stockholm, Stockholms stadsarkiv. Målningen "Vy över Slussen", 1898. Konstnär: Carl August Tholander, Stadsmuseet i Stockholm

Källkritik på Slussen

Hur såg Stockholm ut förr? Är målningar, kartor och foton sanna? Använd olika källmaterial för att ta reda på hur området vid Slussen såg ut för ungefär 100 år sedan.

Lärarhandledning för:

I den här övningen använder vi olika källmaterial och undersöker dem utifrån de källkritiska frågorna, för att avgöra vilka källor som ger trovärdig och pålitlig information, och var luckorna finns i källmaterialet.

Uppgiften tränar eleverna i att tolka ett historiskt källmaterial och sätta det historiska källmaterialet i ett historiskt sammanhang. Med hjälp av de källkritiska kriterierna äkthetnärhet och tendens får eleverna resonera om källornas tillförlitlighet. Du kan läsa mer om de källkritiska kriterierna under Arbeta med källkritik.

Eleverna tränar också på att reflektera över hur urvalet av källmaterial styr berättelserna om historien kan påverka historieskrivningen.

Uppgiften går bra att göra enskilt och därefter diskutera tillsammans i klassen. Du som lärare väljer själv hur många av de föreslagna källmaterialen (1-5) som eleverna ska studera, vilka frågor de ska besvara samt om eleverna ska redovisa sina slutsatser muntligt eller skriftligt.

Lärarhandledningen med källmaterial och frågor finns också som PDF. Du kan skriva ut den om du vill arbeta med uppgiften på papper.

 Lärarhandledning

Elevmaterial

Frågor till eleven:

Källmaterial 1: Utsikt över Slussen 1898

1. Vad är det för typ av källmaterial? 

2. Vad ser du för detaljer i bilden? Gör en lista på detaljer i bilden, exempelvis fordon, teknikutveckling, mode etcetera. Ta reda på om om dessa fanns i slutet av 1800-talet.

3. Vem har målat tavlan och när är den målad? Ta reda på lite fakta om konstären. Kan han ha varit i Stockholm när bilden målades? Var finns originalet idag, det vill säga den riktiga målningen?

 

Källmaterial 2 och 3: Fotografier från Slussen 1896 

1. Undersök fotografierna. Vad föreställer de? 

2. Jämför fotografierna med målningen "Utsikt över Slussen" ovan. Hittar du något du känner igen från målningen? Finns det något som är skiljer källorna åt?

3. Blir målningen mer eller mindre trovärdig när du jämför den med fotografierna? Motivera ditt svar!

Fotografier från Slussen 1896

 

Källmaterial 4: Foto från Slussen 1925

1. Undersök fotografiet. Vad föreställer det?

2. Jämför fotografiet med målningen "Utsikt över Slussen" ovan. Det skiljer nästen 30 år mellan bilderna. Vad kännder du igen? Vad är olika mellan bilderna? 

3. Blir målningen mer eller mindre trovärdig när du jämför den med fotografiet? Motivera ditt svar!

 

Källmaterial 5: Karta över Slussen 1899

1. Undersök kartan och hitta platsen för målningen "Utsikt över Slussen" ovan. Tips! Leta även ledtrådar i fotografierna från Slussen 1896 och 1925.

2. Blir målningen mer eller mindre trovärdig när du jämför den med kartan? Motivera ditt svar!

Mer källmaterial om Stockholm och Slussen runt 1898

Uppdaterad