Två kartor
Jämför dagens karta över Stockholm med 1899 års karta på stockholmskällan.se/jamfor-kartor.

Jämför kartor

Kartan visar hur staden har sett ut i olika tider - eller hur människor har velat att den ska se ut. Res tillbaka i tiden och se hur Stockholm har förändrats sedan 1600-talet genom att jämföra olika kartor med varandra.

Lärarhandledning för:

Kopiera texten och länkarna till ett word-dokument om du vill redigera lektionen. Låt eleverna resonera och besvara frågorna under din ledning, i helklass eller i grupper. 

Elevmaterial

Uppgift 1 - Gamla stan, Stockholms äldsta stadsdel

Gå till Jämför kartor.

Jämför kartorna 1642 och 1702

 1. Zooma kartan så att den bara visar Gamla stan.
  - Vad är olika mellan kartorna från 1642 och 1702?
  - Vad är lika?
  - Varför är det så, tror du?

 2. Zooma ut så att du ser hela kartan från 1642. Hitta fler saker som är lika eller olika mellan kartorna.
  - Varför är det så, tror du?

Uppgift 2 - Kartor och källkritik

Jämför kartorna från 1642 och 1702.

 1. Leta efter namn, symboler och tecken på kartorna.
  - Vilka symboler och tecken hittar du i kartan från 1642?
  - Vilka symboler och tecken hittar du i kartan från 1702?
  - Vilka förklaringar på karttecknen hittar du?
  - Vad är likt och vad är olikt?

  Zooma in och ut i kartorna för att hitta information!

 2.  Hitta Stockholms slott på kartorna. 
  - Vad har hänt på platsen mellan 1642 och 1702?
    Sök förklaringar och bevis i andra källor för att besvara frågan.

 3. Studera dåtidens ytterområden på kartorna, nuvarande Söder- och Norrmalm.
  - Vad talar för att kartan från 1702 ger en trovärdig bild av dåtidens Stockholm?
  - Vad talar emot att kartan från 1702 ger en trovärdig bild av dåtidens Stockholm?

 4. Vilka saker ser du i kartan som kanske inte stämde överens med verkligheten?

 5. Vad berättar egentligen kartan från 1702 för oss idag?

 6. Skulle du säga att kartan är en trovärdig källa?

Uppdaterad