Dekorativ illustration: Fotografi och dokument
"Den kvinnliga rösträttsrörelsen", skrift från Stockholmskommittén för kvinnors rösträttspetition 1906, Stockholms stadsarkiv. Rösträttsdemonstration 1 maj 1901. Foto: Anton Blomberg, Stadsmuseet i Stockholm. "Stora rösträttsdebatter i riksdagen", Stockholms Dagblad 19 maj 1912, Stockholms stadsarkiv.

Varför fick vi rösträtt? - Olika faktorer till rösträttens införande

Varför införde Sverige allmän och lika rösträtt för kvinnor och män 1918-1921? Vad ser vi för olika anledningar? Och vilka faktorer var viktigast?

Lärarhandledning för:

Instruktion

Uppgiften går ut på att eleverna ska resonera om vilka faktorer som var viktigast, enligt deras mening, när Sverige till slut införde allmän och lika rösträtt. Eleverna rangordnar de olika faktorerna och diskuterar sig fram till en motivering. 

Det var många faktorer som spelade in när Sverige till sist införde allmän och lika rösträtt. En del av de här faktorerna - historiska händelser, förändringsprocesser och argument i debatten - har vi samlat i åtta olika händelsekort. De flesta är hämtade ur historiska originalkällor i Stockholmskällan. I rutorna på korten står det varifrån informationen har hämtats.

Eleverna tränar på att se och förklara samband mellan olika historiska händelser, och tränar förståelse för att historien inte är förutbestämd utan vilar på val och beslut. Övningen har så att säga inga "rätta svar".

Sorteringskort med olika faktorer som spelade in när Sverige införde allmän och lika rösträtt

  1. Ladda ner och skriv ut de olika korten, enkelsidigt. Klipp ut de olika korten. 
  2. Bilda grupper av elever om 2-4 personer. Varje grupp får en uppsättning kort.
  3. Grupperna ska diskutera och rangordna de olika faktorerna som spelade in i rösträttsreformen och motivera sina val. Eleverna kan också ange egna faktorer på de tomma korten.
  4. Avsluta övningen med en runda där varje grupp får dela med sig av sina resonemang.
  5. Vill du utmana eleverna ytterligare? Ta en diskussion om källkritik också.

Exempel på källkritiska frågor att diskutera

  1. Informationen på korten är bearbetningar av originalkällor eller andrahandskällor. Hur påverkar det trovärdigheten för materialet i övningen?
  2. En av originalkällorna är en tidningsartikel som refererar en debatt i riksdagen. Hur påverkar det trovärdigheten?
  3. Den andra av originalkällorna var en lobbygrupp för kvinnlig rösträtt i sin tid. Hur påverkar det trovärdigheten i det här fallet?

Uppdaterad