Dekorativt montage av svartvita klassfoton, en lärobok och ett handskrivet dokument mot gulgrön bakgrund.
Två klassfoton från tidigt 1900-tal, ABC-kort ca 1860-1880 och skolmatsedel från Philipsénska skolinrättningen 1900, Stockholms stadsarkiv.

En historisk skoldag

Återskapa en skoldag för 100 år sedan (eller mer) med hjälp av historiskt källmaterial. Här hittar du både schema, klassfoto, läromedel och skolmatsedel.

Lärarhandledning för:

Till dig som är lärare

Genom att lajva historia kan eleverna skapa egna erfarenheter av "förr i tiden" och jobba med kontinuitet och förändring genom att reflektera över likheter och skillnader mellan då och nu.

Du kan anpassa upplägget för den historiska skoldagen och genomföra den i större eller mindre skala – från att alla på skolan klär sig i tidstypiska kläder, serverar historisk skolmat och har historiskt fritids, till att hålla en enskild lektion med läsning ur gamla läroböcker och öva skrivstil.

Du kan läsa om skolhistoria i Stockholmskällans artiklar under temat Utbildning i Stockholm. Längre ner på den här sidan hittar du tips och material att hämta inspiration ifrån eller använda tillsammans med eleverna under "En skoldag för hundra år sedan".

Utbildning i Stockholm mini.png

Ämnen, schema och uppgifter

Från folkskolestadgan 1842 skulle alla barn lära sig läsa, skriva och räkna i skolan. Historia, kristendomskunskap, geografi, naturlära, teckning och vapenexercis var också viktiga ämnen i den gamla folkskolan. Läs mer om undervisning och skolämnen i Stockholmskällans skoltema.

Skolämnen mini.png

På baksidan av Jenny Lindbergs slutbetyg från 1888 står kursplanen. Klicka på bilden nedan och bläddra till bild 2. I årskurs 4 gjorde eleverna rättskrivningsövningar i modersmålsundervisningen, övade de fyra räknesätten i matematik, Europas länder och huvudstäder i geografi och lärde sig om Folkungaätten i historia.

Använd gärna någon av de historiska läroböckerna eller skolplanscherna i undervisningen den här dagen!

Sno stilen med ett skolfoto

Skol- eller klassfotografier berättar ofta både hur klassrummen såg ut, hur många elever som gick i klassen och hur de var klädda. Om ni vill genomföra en historisk skoldag där elever och lärare är utklädda är de här fotografierna en guldgruva i "så fixar du stilen".

Historiska klassfotografier

Lyssna: En skoldag på 1800-talet

Per Ludvig Lindgren började skolan på Södermalm i Stockholm 1869. På 1940-talet blev han intervjuad av Sveriges Radio, och berättar om sina minnen från skolan. Klicka på bilden för att lyssna på intervjun.

Lyssna gärna tillsammans med eleverna. Intervjun är totalt 18 minuter lång, men om du bara vill lyssna på korta utsnitt kan du scrolla fram till följande sekvenser i avsnittet:

  • 0:16 - 4:00 Straff och elaka lärare
  • 4:00 - 4:49 Skolmat och hjälp till fattiga barn
  • 4:50 - 5:52 Efter 6:an slutade skolan och barnen började arbeta
  • 6:00 - 6:29 Ämnen i skolan, vapenexercis som idrott
  • 6:30 - 9:14 Oscar II:s kröning och Karl XV:s begravning
  • 9:15 - 9:50 Schemat
  • 9:51 - 10:52 Slagsmål mellan skolor
  • 10:53 - 11:24 Mer om lärarna

Leverstuvning, köttbullar eller mackor till lunch?

Det dröjde in på 1900-talet innan alla skolor i Sverige började servera skollunch. Då fick eleverna gå hem och äta eller ta med sig mackor eller annan mat till skolan. Du kan läsa mer om skolmatens historia i Stockholmskällans artikel om skolmat. Om du får skolmatsalen med dig i den historiska skoldagen kanske bespisningspersonalen kan hämta inspiration från någon av de historiska matsedlarna?

Skolmat mini.png

Historiska skolmatsedlar

Arbetsstugan – historiskt fritids

Efter skoldagen i Stockholms folkskolor behövde barnen klara sig själva. Men det fanns en föregångare till fritids redan i slutet på 1800-talet. I Stockholm fanns det arbetsstugor som anordnade fritidsaktiviteter och serverade mellanmål till eleverna.

Aktiviteterna liknade våra dagars slöjd- och hemkunskapslektioner. Flickor och pojkar hade ofta olika uppgifter i arbetsstugan. Flickor kunde sy, sticka och laga mat, medan pojkarna lärde sig sula om skor, binda kvastar och enklare snickeri. På så sätt var arbetsstugan inte bara en fritidsverksamhet utan syftade också till att träna barnen i husliga sysslor.

Uppdaterad