Dekorativt: Tre svartvita fotografier på arbetare i textilfabrik
Fotografier på verkmästare och arbeterskor vid Almgrens sidenväveri 1943. Foto: Lennart af Petersens, Stadsmuseet i Stockholm.

Källkritik på fabrik

Vad kan en journalfilm från ett sidenväveri 1943 berätta om arbetsvillkor, hantverk och industrialisering under 1800-talet?

Lärarhandledning för:

Den här uppgiften tränar eleverna i att tolka ett historiskt källmaterial och i sin tur sätta det historiska källmaterialet i ett annat historiskt sammanhang. Uppgiften bjuder in till källkritiska resonemang om källkritiska kriterier som till exempel närhet och tendens. Du kan läsa mer om de källkritiska kriterierna och källkritiska frågor under Arbeta med källkritik.

Uppgiften består av tre frågor. De två första frågorna introducerar eleven till materialet medan de sista frågorna är av källkritisk karaktär. Du avgör om du vill ge eleverna alla fyra uppgifterna eller om du själv vill introducera dem till materialet.

Ordlista till begrepp i filmen från Almgrens sidenväveri

Vävstol = redskapet/ramen som väver garn eller tråd till tyg.
Bobiner = en spole som man rullade tråden på.
Varp = den längsgående tråden i ett vävt tyg.
Inslag = den tvärsgående tråden i ett vävt tyg.
Skyttel = det redskap som används för att föra vävens tråd i tvärgående riktning mellan varptrådarna.
Harv/härva = löst nystat garn/tråd. 
Hålkort = kort i grovt papper med instansade hål. Hålens sammansättning gav information om hur trådarna skulle fördelas i vävstolen för att bilda mönster i väven. 
Patron = tygets mönsterritning. Mönstret kunde sedan "översättas" till hålkortet.

Uppgiften lämpar sig väl för att utföras av elever i par eller i smågrupper. Du väljer själv hur många av de föreslagna materialen som eleverna ska studera, och vilka frågor de ska besvara, samt om eleverna ska redovisa sina slutsatser muntligt eller skriftligt. Du kan skriva ut instruktionen och frågorna om du vill dela ut den på papper till eleverna. Du hittar mer källmaterial i artiklarna om Industrialismen i Stockholm.

Lärarhandledning till lektionen Källkritik på fabrik Miniatyr industrialismen.png

Elevmaterial

Frågor till eleven:

  1. I filmen nämns en hel del ord som vi inte är vana att höra idag, men som för en vävare var helt vardagliga: Bobiner, Varp, Skyttel, Vävstol, Harv, Hålkort, Patron 

    Försök ta reda på vad de betyder! Kan du till exempel hitta information om dessa begrepp på Wikipedia?

  2. I filmen får vi veta att de som jobbat vid K. A. Almgrens sidenväveri har stannat på sin arbetsplats i snitt 25 år. En del har arbetat ända upp till 60 år på sidenväveriet. Säger det något om arbetsplatsen? Säger det något om arbetsmarknaden för textilarbetare? Hur gammal kan en textilarbetare ha varit då hen började arbeta, om hen sedan har stannat på arbetsplatsen i 60 år?
  3. Filmen är skapad år 1943. Det är mer än 100 år efter att väveriet startade och mer än 50 år efter att väveriet var som mest aktivt. På vilket sätt är den här filmen en bra källa att använda om du vill förklara hur det var att arbeta i en fabrik under 1800-talet?

  4. På vilket sätt är den här filmen en mindre bra källan att använda om du vill förklara hur det var att arbeta i en fabrik under 1800-talet?

Fortsätt övningen med lektionen "Barnarbete under industrialismen"

Filmen i den här uppgiften är från 1943. För att få en tydligare bild av hur det kunde vara att jobba i textilindustrin under industrialiseringen på 1800-talet kan eleven behöva använda andra källmaterial. Du kan därför komplettera den här uppgiften med lektionsförslaget Barnarbete under industrialiseringen. 

Länk till lektion om barnarbete

Uppdaterad