Dekorativt, montage: Tre svartvita porträttfotografier
Karolina Widerström, 1906, okänd fotograf. Hinke Bergegren ca 1930, okänd fotograf. Katrina Taikon, fotograf: Ilgars Linde (Aftonbladet). Stadsmuseet i Stockholm.

Gör en film om en frihetskämpe

Misshandlade fruar som vill skiljas, ungsocialister som busvisslar på kungen och ateister som åker i fängelse för att ha förnekat guds existens. Den här lektionen ska ni göra ett inslag i det populära tv-programmet Historiska ögonblick. Filmen ska ha sin grund i en historisk källa och berätta om en människa som stridit för sina rättigheter, eller som försökt att påverka hela samhället i demokratisk riktning.

Lärarhandledning för:

Kopiera texten och länkarna till ett word-dokument om du vill redigera lektionen. Du kan låta eleverna arbeta med uppgiften i par eller mindre grupper.

Miniatyr tema Vägen mot demokrati.png Miniatyr Tema politiska aktörer.png

I Stockholmskällans tema Vägen mot demokrati och i artikeln Personer som förändrat samhället - historiska fallstudier finns mer material om demokratins införande i Sverige och människors kamp för den.

Elevmaterial

Uppgift - Gör en film om en demokratikämpe

1. Välj person och händelse

Välj er huvudperson och huvudkälla från artikeln Politiska aktörer - fallstudier
Arbeta två och två eller i mindre grupper.

(http://stockholmskallan.stockholm.se/teman/demokratisering/politiska-aktorer-case/)

2. Studera källmaterialet

Läs igenom er källa var för sig. Diskutera er fram till utförliga svar på frågorna:

 1. Vad har hänt? Utgå från källan och beskriv vad vi med stor säkerhet kan veta – och vad vi bara kan spekulera om. 
 2. Vad vill er huvudperson förändra?
 3. Är det er huvudperson som skapat källan? 
  Vem eller vilka är det annars? 
  I vilket syfte har källan skapats? 
  Hur påverkar det källans tendens och trovärdighet? 
  Vad är det för sorts källa – ett brev, ett rättsprotokoll, en polisrapport eller något annat?
 4. Ger källan uttryck för någon särskild uppfattning om vilka maktrelationer mellan olika samhällsgrupper som bör råda eler vilka könsroller som bör råda?
 5. Jämför det samhällsproblem som källan berättar om med situationen i Sverige idag. 
  Vad har förändrats? 
  Är samhällsproblemet helt löst eller finns det saker kvar att förbättra? Vilka?
 6. På vilka sätt kan den här fallstudien sättas i samband med demokratiseringsprocessen?

3. Börja filma 

Dags att sätta igång att göra film!

En av er är historiker och programledare, den andre är en inbjuden historiker som har grävt upp just det här fallet ur arkiven – och kanske även skrivit en bok om det?

Tillsammans ska ni föra en livlig diskussion om den historiska händelsen. Utgå från era svar i uppgift 2 när ni skriver ert manus. Tänk på att båda ska få ungefär lika mycket talartid. Några tips:

 • Samarbeta med en annan grupp och filma varandra
 • Använd utrustning ni har tillgång till, exempelvis mobilkameror eller kameran på datorn.
 • Håll kameran stilla när du filmar om du inte är väldigt duktig på att klippa film.
 • Redigera gärna filmen i ett gratisprogram, exempelvis Windows Movie Maker (PC) eller iMovie (Mac).
 • På nätet kan du hitta ljudeffekter som är fria att använda.

Uppdaterad