Kollage av  tidningsklipp och fotografier som föreställer Erik Tretow och Anna Lindhagen
Kollage: Tidningsillustration av Erik Tretow ur Svenska Dagbladet 12 april 1912, Stockholms stadsarkiv. Foto av Anna Lindhagen 1911, Stockholms stadsarkiv.

Rösträtt - är du för eller emot?

Idag kan det tyckas självklart att alla över 18 räknas som myndiga och att rösträtten hänger ihop med medborgarskapet. Men så har det inte alltid varit. I det här lektionsförslaget tränar eleverna historisk empati genom att argumentera för eller emot allmän rösträtt på det tidiga 1900-talets villkor.

Lärarhandledning för:

Den här uppgiften utgår från historiska argument för och emot allmän rösträtt och låter eleverna själva träda in i debatten. Källmaterialet finns digitalt på Stockholmskällan och i Historiskt Magasin: Demokratins genombrott, på sidorna 12-13, 21, 24-27 och 30-31. Du kan också ta del av innehållet och ytterligare material på Stockholmskällan i temat Vägen mot demokrati.

Vägen mot demokrati.png SKHM2-Titelsida lågupplöst.jpg

Instruktion för uppgiften

Dela klassen i två delar. Den ena halvan ska komma på argument för allmän rösträtt, den andra halvan argument emot. Arbetet sker enskilt och i par eller mindre grupper, därefter i halvklass och slutligen i helklass.

Till dig som är elev

1909 hade 19 % av Sveriges befolkning rösträtt – bara män med tillräckligt stor inkomst eller förmögenhet. Många ville behålla den ordningen och många ville förändra den så att fler fick inflytande över hur landet styrdes.

Läs sidorna 12-13, 21, 24-27 och 31-32 om historika argument för och mot allmän rösträtt i Historiskt Magasin: Demokratins genombrott. Du hittar alla källorna under rubriken "Källmaterial till uppgiften" också.

1. Enskilt:

  • Skriv ned så många argument du kan komma på under en minut.

2. I par eller smågrupper:

  • Läs upp era argument för varandra, och finslipa dem tillsammans.

3. I helklass:

  • Var det lätt eller svårt att komma på bra argument? Varför, varför inte?
  • Turas om att ge ett argument för eller emot, och låt sedan andra sidan bemöta det.

4. Fundera:

  • Var det oundvikligt att Sverige införde allmän och lika rösträtt 1921? Hade det kunnat bli på något annat sätt?

Uppdaterad