Teckning av slottsbyggnad med tinnar och torn, samt målning av samma slott
Montage: Slottet Tre kronor åt Gamla stan 1667. Konstnär: Erik Dahlberg & Jean Marot, Kungliga Biblioteket, Slottet Tre kronor, sett från sydväst 1661. Konstnär: Govert Camphuysen, Stadsmuseet i Stockholm

Källkritik med Tre kronor

Stormaktstidens stora slott Tre kronor förstördes i en brand 1697. Nästan ingenting finns kvar av slottet. Hur kan vi då veta hur det såg ut? Träna källkritik med hjälp av bilder och kartor i en lektion med anknytning till stormaktstiden.

Lärarhandledning för:

Under den här lektionen övar sig eleverna på den källkritiska metoden att jämföra källmaterial med varandra för att se vilka detaljer som stämmer överens och vilka som skiljer sig åt. Ju fler detaljer som är samstämmiga mellan två oberoende källor, desto större sannolikhet att det är sant. Till uppgiften kan du använda många olika typer av källmaterial, som fotografier, texter, målningar, ritningar och film. Här på Stockholmskällan har vi två konstverk som visar slottet under 1660-talet och kartor från ungefär samma tid. Eleverna tränar också på att reflektera över hur urvalet av källmaterial styr berättelserna om historien och kan påverka historieskrivningen. 

Låt eleverna diskutera och resonera i grupper eller helklass, under din ledning. Du kan skriva ut lärarhandledningen, källmaterialen till uppgiften och elevinstruktionen eller använda uppgifterna digitalt på den här sidan.

Miniatyr av dokumentet Lärarhandledning Miniatyr av dokumentet Elevinstruktion Miniatyr av dokumentet Källmaterial Miniatyr av dokumentet Powerpoint 

På Stockholmskällan finns en artikel om slottsbranden 1697.Målning av slottet Tre kronor

Till dig som är elev

Uppgift: Talar Govert Camphuysens tavla sanning?

Kan det stämma att slottet Tre kronor såg ut som på Govert Camphuysens tavla från 1661? Hur mycket av informationen i tavlan går att bevisa genom att dubbelkolla och jämföra med andra källor?

 1. Titta på målningen av Govert Camphuysen från 1661.
  - Beskriv vad den föreställer.
 2. Jämför tavlan med teckningen av Erik Dahlberg från 1667.
  - Beskriv vad den föreställer.
  - Vad är likt och vad är olikt?
  - Hur förklarar du skillnaderna?
 3. Jämför med kartan från 1645.
  - Vilka likheter kan du se mellan tavlan, teckningen och slottets form på kartan?
  - Vad betyder det att en del detaljer är likadana på alla tre källmaterialen?
  - Hur trovärdig är informationen om hur slottet Tre kronor såg ut på Govert Camphuysens tavla?
  Två historiska kartor ligger bredvid varandra
 4. Kartan från 1645 är gjord i Danmark av en person som inte hade varit i Stockholm själv. Sex veckor efter slottsbranden hade arkitekten Nicodemus Tessin gjort ritningarna till det nya slottet. Byggnadsarbetet drog ut på tiden, och slottet var inte färdigt förrän 1754. 

  Hitta slottet på de båda kartorna, från 1645 och 1702 och jämför dem med varandra.
  - Vad är likt och vad är olikt?
  - Varför är det så, tror du?
  - Varför är det svårt att lita helt på kartan från 1645?
   -Varför är det svårt att lita helt på kartan från 1702?

Källmaterial till uppgiften

Uppdaterad