Dekorativ bild: Små kvadratiska kartor
Platsen för Norra bantorget i Stockholm på kartor från idag, 1930, 1885 respektive 1855. Stockholms stadsarkiv.

Lektionsförslag: Platsen - kontinuitet och förändring genom historien

Genom att undersöka hur en enskild plats i staden har förändrats genom historien går det att få syn på kontinuitet och förändring.

Lärarhandledning för:

Den här uppgiften handlar om att utgå från en plats för att upptäcka kontinuitet och förändring i historien. Med hjälp av källmaterial kopplat till en plats i Stockholm, ska eleverna redogöra för den historiska utvecklingen och presentera likheter och skillnader över tid.

För att hitta material om en plats i Stockholm kan du

 • läsa artiklar med källmaterial om över 20 olika platser i staden längre ned på sidan,
 • söka efter källmaterial genom att skriva in platsens namn i sökrutan överst på sidan
 • gå till Jämför kartor via menyn och klicka på "Välj plats - Välj själv" och därefter markera en plats på kartan.

Uppgiften passar att göra enskilt eller i mindre grupper. Uppgiften kan redovisas skriftligt, exempelvis som rapport med notapparat, eller muntligt med stöd av powerpoint.

Arbeta med Globala målen

Det här lektionsförslaget anknyter till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Uppgiften kan kopplas till mål 11: Hållbara städer och samhällen. Läs mer på Globala målens webbplats

Till dig som är elev

Du ska välja en plats i Stockholm och undersöka hur den har förändrats över tid. Redogör för platsens historia och hur den har utvecklats över tid. Vad är likt och vad har förändrats jämfört med idag?

1. Välj en plats

 • Välj en avgränsad plats för att genomföra uppgiften. Det kan exempelvis vara ett torg, en park eller ett kvarter. Använd funktionen Jämför kartor för att röra dig runt i staden.
 • Tips! Om du väljer en plats i ytterstaden kan du välja en hel stadsdel. Eftersom Stockholm har vuxit från centrum och utåt finns det mer källmaterial om stadens centrala delar än från stadsdelar utanför tullarna.

2. Vad har hänt här?

 1. Leta information om platsen du har valt. Börja på Stockholmskällan, men kolla också i skolbiblioteket och på andra ställen.

  På Stockholmskällan kan du:
  • läsa artiklar med källmaterial om över 20 olika platser i staden längre ned på sidan,
  • söka efter källmaterial genom att skriva in platsens namn i sökrutan överst på sidan
  • gå till Jämför kartor via menyn och klicka på "Välj plats - Välj själv" och därefter markera en plats på kartan.
 2. Gör en källkritisk bedömning av källorna du använder.
 3. Redogör för platsens historia, till exempel händelser som utspelat sig här, vad platsen har använts till, hur länge platsen varit bebyggd och så vidare.

3. Vad är likt och vad är olikt?

När du har koll på platsens historia ska du identifiera kontinuitet och förändring, det vill säga: Vad är sig likt och vad är olikt, jämfört med idag?

Likheter och skillnader kan till exempel handla om:

 • Finns det några historiska lämningar kvar där platsens historia fortfarande syns?
 • Finns det någon verksamhet på platsen som har kopplingar till historien?
 • Har platsens funktion, utseende eller relativ närhet till staden ändrats över tid?

Uppdaterad