Dekorativ illustration: Tryck dokument på gulnat papper
Brev från fabriksägare till föräldrar till barnarbetare på fabriken, 1836. Stockholms stadsarkiv

Barnarbete under industrialismen

Hur var det att arbeta i en textilfabrik 1836? Ett brev från fabriksägarna till de anställdas föräldrar kan ge oss en inblick i förutsättningarna.

Lärarhandledning för:

Den här uppgiften handlar om att tolka källor och avgöra vilken information källorna ger, och vems perspektiv de berättar någonting om. Uppgiften utgår från ett brev från fabriksägarna som rör arbetsvillkoren för barnen som jobbar i fabriken. Texten är skriven i lättläst stil, men med ett ålderdomligt språk. Längre ned finns därför texten i brevet på modern, enklare svenska också.

Uppgiften passar att göra i mindre grupper eller i helklass. Du kan skriva ut brevet och instruktionerna och dela ut till eleverna på papper. 

Lärarhandledning till lektionen Barnarbete under industrialismen 

Barnarbete under industrialismen

Be eleverna läsa brevet från Stockholms mekaniska bomullsspinneri, 1836. Antingen läser de direkt från skärmen, eller också skriver du ut det till dem - då underlättar du för dem att tyda ut den gamla svenskan.

Om dina elever inte lyckas tyda ut vad som står kan du ge dem texten översatt till nutidssvenska:

"Ägarna till fabriken har fått reda på att många barn bor långt ifrån fabriken. Därför går det åt mycket tid för barnen för att resa till arbetet. Det gör att barnen riskerar att missa sina måltider. Maten som barnen har fått i fabriken har varit i för små portioner och maten har också varit för dålig. Med tanke på barnens hälsa har ägarna därför bestämt att barnen kommer att få äta i spinneriets matsal under dessa tider:

• Frukost serveras kl. 8–9.
• Lunch serveras kl. 13–14.
• Middag serveras kl. 16–17.

Kostnaden för måltiderna kommer att dras av från barnens lön. Detta införs i januari och de föräldrar som inte går med på det får ta sina barn från fabriken. Undantag kommer inte att göras.

Vi förbereder också undervisning i kristendom, matte och skrivande. Ägarna vill starta en söndagsskola. Mer information om det kommer längre fram.

Stockholm i december 1836"

Elevmaterial

Läs brevet från 1836. Brevet är skrivet på gammal svenska och kan vara ganska svårt att tyda, men försök!

 1. Vem har skrivit brevet? Vem är brevet skrivet till?
 2. Vad innebär brevets innehåll för de anställda vid fabriken?
 3. Vad innebär innehållet för deras föräldrar?
 4. Vad innebär innehållet för ägarna till fabriken?
 5. Varför tror du att ägarna till fabriken serverar mat och ordnar utbildning?
 6. Är brevet en bra källa om vi vill ta reda på något om:
  a) arbetsförhållanden för de som jobbade i fabriken?
  b) hantverk och teknik vid textiltillverkning 1836?
  c) vad de anställda åt under sin arbetsdag?
  d) vad som kunde bekymra en fabriksägare 1836?

Fler källmaterial om barnarbete

Uppdaterad