Dekorativt montage av tre svartvita foton på lila botten.
Skolbyggnaden Malongen vid Nytorget 1909, foto Oscar Heimer, Hammarby sjö 1864, okänd fotograf, och arbetare vid Münchenbryggeriet på 1890-talet, okänd fotograf, samtliga Stadsmuseet i Stockholm.

Berättande källa, historisk kvarleva och källkritik

En intervju i Sveriges radio 1947 kan fungera både som berättande källa och som historisk kvarleva. Lyssna på när Per Ludvig Lindgren berättar om sin skoltid på 1860- och 1870-talen i Stockholm och fundera över vad källan ger för information beroende på hur vi hanterar den.

Lärarhandledning för:

Till dig som är lärare

I den här uppgiften lyssnar eleverna till radiointervjun och besvarar därefter tre quiz med påståenden om källmaterialet. Eleverna tränar på att använda historiska källor och förstå hur ett källmaterial kan ge information om helt olika saker, beroende på om vi hanterar den som en kvarleva eller som en berättande källa. Genom källkritisk analys får eleverna göra tolkningar och avgöra vilken information källmaterialet ger, och vems perspektiv de berättar någonting om.

  • Skriv ut quizfrågorna på papper och dela ut till eleverna. 
  • Det är bra om eleverna är bekanta med de källkritiska begreppen äkthet, närhet, beroende och tendens sedan tidigare.
  • Uppgiften passar att göra i mindre grupper eller i helklass. Du kan skriva ut transkriptionen med den renskrivna intervjun och instruktionerna till uppgiften om du vill.

Lärarhandledning miniatyr.png Elevuppgift miniatyr.png Transkription miniatyr.png Arbeta med källkritik miniatyr.png

Material till uppgiften

Intervjun fungerar dels som en berättande källa, där Per Ludvig Lindgren fungerar som ett historiskt ögonvittne som berättar om händelser han själv varit med om på 1870-talet. Intervjun utgör också en historisk kvarleva, en teknisk produkt av samtalet som spelades in 1947.

Uppdaterad