Tryckt karta i färg
Karta
Upphov: Stadsmätningsavdelningen i Stockholm. Stockholms stadsarkiv

Karta "Spånga k:a" år 1971

Kartblad ”22 Spånga k:a” ur Officiell karta över Stockholmstrakten år 1971. Upprättad av Stadsmätningsavdelningen i Stockholm. Reproducerad och tryckt vid Generalstabens litografiska anstalt. Skala 1:10 000.

Exempel på platser och traktnamn som finns med på bladet: Tensta, Rinkeby, Husby, Kista, Akalla, Helenelund, Solhem, Bromsten, Rissne, Lilla Ursvik, Råstahem, Ulriksdal, Sörentorp, Helenelund och Ekbacken Danderyd.

Du kan öppna och förstora kartan genom pdf-länkarna, den finns även högupplöst (300 dpi). Teckenförklaring till kartans symboler finns längst ner på bladet.

Se fler kartor ur serien

Här i Stockholmskällan finns flera kartor ur Officiella Stockholmskartan och Officiell karta över Stockholmstrakten, se ett urval länkar under ”Mer i Stockholmskällan” eller sök på "Officiella Stockholmskartan" för att få fram samtliga inlagda poster ur serien.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad