Tryckt karta i färg
Karta
Upphov: Stadsmätningsavdelningen i Stockholm. Stockholms stadsarkiv

Karta "Vårby" år 1969

Kartblad ”61 Vårby” ur Officiell karta över Stockholmstrakten år 1969. Upprättad av Stadsmätningsavdelningen i Stockholm i samarbete med Stadsingenjörskontoren i berörda kommuner. Reproducerad och tryckt vid Generalstabens litografiska anstalt. Skala 1:10 000.

Exempel på platser och traktnamn som finns med på bladet: Vårby gård, Haga, Masmoberget, Fittja och Alby.

Du kan öppna och förstora kartan genom pdf-länkarna, den finns även högupplöst (300 dpi). 

Se fler kartor ur serien

Här i Stockholmskällan finns flera kartor ur Officiell karta över Stockholmstrakten och Officiella Stockholmskartan, se ett urval länkar under ”Mer i Stockholmskällan” eller sök på "Officiella Stockholmskartan" för att få fram samtliga inlagda blad ur serien.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad