Kartvy över land och vatten
Karta
Upphov: Stadsbyggnadskontoret, stadsmätningsavdelningen, Stockholms stad. Stockholms stadsarkiv

"Officiell karta över Stockholmstrakten" åren 1969-1972. Samlingspost med 25 kartblad

Kartbladen är upprättade av Stadsmätningsavdelningen i Stockholm i samarbete med Stadsingenjörskontoren i berörda kommuner. Reproducerad och tryckt vid Generalstabens litografiska anstalt. Skala 1:10 000. Kartbladen har tillkommit mellan 1969 och 1972.

Du kan öppna och förstora de 25 kartbladen genom pdf-länkarna. Kartbladen finns också som enskilda poster i Stockholmskällan, där du kan välja mellan normal och högupplöst (300 dpi) pdf-fil. Du hittar alla kartbladen ur serien under rubriken "Mer i Stockholmskällan"

Allmän information om "Officiell karta över Stockholmstrakten"

Kartserien gavs ut med titel ”Officiella Stockholmskartan” åren 1954-1967 och titel ”Officiell karta över Stockholmstrakten” under åren 1968-1996. Bladen har höjdkurvor åren 1968-1996 (inte 1954-1967) och vilka symboler som visas har delvis ändrats under åren. Här i Stockholmskällan finns flera poster ur serien, samtliga blad från första utgåvan 1954 och 1996, liksom ett stort antal blad från åren 1969-1972.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad