Sök

Sökresultat

21 träffar på Skottkärror

Blackeberg. En man med en skottkärra vid byggområde

Blackeberg. En man med en skottkärra vid byggområde

Ett barn med skottkärra vid bensinstation på Sandhamn i Stockholms skärgård.

Ett barn med skottkärra vid bensinstation på Sandhamn i Stockholms skärgård.

Rivning av kv. Stormhatten. Bild från hörnet av Malmskillnadsgatan och Mäster Samuelsgatan

Rivning av kv. Stormhatten. Bild från hörnet av Malmskillnadsgatan och Mäster Samuelsgatan

Skrammelplats. Lekplats där barnen själva fick bygga

Skrammelplats. Lekplats där barnen själva fick bygga

Första spadtaget på Johanneshovs konstfrusna bandystadion 18 december 1964

Första spadtaget på Johanneshovs konstfrusna bandystadion 18 december 1964

Vårstädning på droskägare Axel Grevillius (t.v.) koloniträdgård. Dottern Brita Nordin drar en skottkärra och hennes man Åke Nordin krattar löv.

Vårstädning på droskägare Axel Grevillius (t.v.) koloniträdgård. Dottern Brita Nordin drar en skottkärra och hennes man Åke Nordin krattar löv.

Byggnation av Kungsträdgårdens tunnelbanestation

Byggnation av Kungsträdgårdens tunnelbanestation

Rökgångar i brandmuren blottade vid rivning av kv. Stormhatten. Bild från hörnet Malmskillnadsgatan - Mäster Samuelsgatan

Rökgångar i brandmuren blottade vid rivning av kv. Stormhatten. Bild från hörnet Malmskillnadsgatan - Mäster Samuelsgatan

Ludvigsbergsgatan 12. Gathusets norra sida. Nuv. kv. Ludvigsberg. Kv. Somens Kvarn i fonden

Ludvigsbergsgatan 12. Gathusets norra sida. Nuv. kv. Ludvigsberg. Kv. Somens Kvarn i fonden

Rökgångar i brandmuren blottade vid rivning av kv. Stormhatten. Bild från hörnet Malmskillnadsgatan - Mäster Samuelsgatan

Rökgångar i brandmuren blottade vid rivning av kv. Stormhatten. Bild från hörnet Malmskillnadsgatan - Mäster Samuelsgatan

Rökgångar i brandmuren blottade vid rivning av kv. Stormhatten. Bild från hörnet Malmskillnadsgatan - Mäster Samuelsgatan

Rökgångar i brandmuren blottade vid rivning av kv. Stormhatten. Bild från hörnet Malmskillnadsgatan - Mäster Samuelsgatan

Vy från Hamngatan norrut. Brunkebergsåsen schaktas bort i kv. Hästskon och Stormhatten. De nybyggda höghusen syns i fonden.

Vy från Hamngatan norrut. Brunkebergsåsen schaktas bort i kv. Hästskon och Stormhatten. De nybyggda höghusen syns i fonden.

Tegelbacken. Spårvagnsspåren läggs om.

Tegelbacken. Spårvagnsspåren läggs om.

En gammal man med träben och käpp på gården till Stockholms stads allmänna försörjningsinrättning som i folkmun kallas Grubbens.

En gammal man med träben och käpp på gården till Stockholms stads allmänna försörjningsinrättning som i folkmun kallas Grubbens.

I folklivet på Repslagargatan ses en häst med vagn, en pojke med dragkärra samt en man på cykel. Repslagargatan 16 och 14 norrut från Repslagargatan 15. Under kvarteret går idag Söderleden

I folklivet på Repslagargatan ses en häst med vagn, en pojke med dragkärra samt en man på cykel. Repslagargatan 16 och 14 norrut från Repslagargatan 15. Under kvarteret går idag Söderleden

Maria Högbergsgata österut. T.v. Maria Högbergsgata 72 och 70 före Timmermansgatan. Berget sprängdes för Högbergsgatans framdragning genom kv. Bergsgruvan Större. Här ligger nu Högbergsterrassen

Maria Högbergsgata österut. T.v. Maria Högbergsgata 72 och 70 före Timmermansgatan. Berget sprängdes för Högbergsgatans framdragning genom kv. Bergsgruvan Större. Här ligger nu Högbergsterrassen

Tyska Brunnen på Tyska Brunnsplan i Gamla Stan.
I fonden huset vid Tyska Brunnsplan 1 under renovering.

Tyska Brunnen på Tyska Brunnsplan i Gamla Stan. I fonden huset vid Tyska Brunnsplan 1 under renovering.

Mosebacke vattentorn, grundläggning för pumphus 1895-1896. I fonden byggnadsställningar för själva tornet, där de nedersta delarna är uppmurade till ca 5 meters höjd. Arkitekt: Ferdinand Boberg

Mosebacke vattentorn, grundläggning för pumphus 1895-1896. I fonden byggnadsställningar för själva tornet, där de nedersta delarna är uppmurade till ca 5 meters höjd. Arkitekt: Ferdinand Boberg

Kandidat-väsendet i tidningarne. Satirisk illustrerad dikt i Söndags-Nisse – Illustreradt Veckoblad för Skämt, Humor och Satir, nr 35, den 26 augusti 1866

Kandidat-väsendet i tidningarne. Satirisk illustrerad dikt i Söndags-Nisse – Illustreradt Veckoblad för Skämt, Humor och Satir, nr 35, den 26 augusti 1866

Författaren Per Anders Fogelström skyfflar koks under sin repetitionsövning på en hemvärnsskola

Författaren Per Anders Fogelström skyfflar koks under sin repetitionsövning på en hemvärnsskola

Drottning Kristinas Väg, Tekniska Högskolans nya kårhusbygge. Ecklesiastikminister Josef Weijne tar första spadtaget. Till höger högskolans rektor Woxén och studentkårens ordförande von Sydow

Drottning Kristinas Väg, Tekniska Högskolans nya kårhusbygge. Ecklesiastikminister Josef Weijne tar första spadtaget. Till höger högskolans rektor Woxén och studentkårens ordförande von Sydow

Karta

Laddar karta...

Laddar resultat...

Inga träffar

Det finns inga träffar att visa på kartan.