Arbetare lägger om spår.
Foto

Tegelbacken. Spårvagnsspåren läggs om.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Stockholm, vänstertrafik och spårvagnar och vi / Inger och Leif Stolt

Stockholm, vänstertrafik och spårvagnar och vi / Inger och Leif Stolt

Tegelbacken med spårvagnar på linje 1 och 2

Tegelbacken med spårvagnar på linje 1 och 2