Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stockholms stadsmuseum

Vy från Hamngatan norrut. Brunkebergsåsen schaktas bort i kv. Hästskon och Stormhatten. De nybyggda höghusen syns i fonden.

Uppdaterad