Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stockholms stadsmuseum

Rökgångar i brandmuren blottade vid rivning av kv. Stormhatten. Bild från hörnet Malmskillnadsgatan - Mäster Samuelsgatan

Uppdaterad