En gammal man med träben och käpp på gården till Stockholms stads allmänna försörjningsinrättning som i folkmun kallas Grubbens.
Foto
Fotograf: Blomberg, Anton. Stadsmuseet i Stockholm

En gammal man med träben och käpp på gården till Stockholms stads allmänna försörjningsinrättning som i folkmun kallas Grubbens.

Namnet Grubbens har sin historiska förklaring i att marken där arbetsinrättningen låg på 1700-talet köptes upp av en Hans Wilhelm Grubb. Denne Grubb har i övrigt ingen annan anknytning till arbetsinrättningen.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad