En gammal man med träben och käpp på gården till Stockholms stads allmänna försörjningsinrättning som i folkmun kallas Grubbens.
Foto

En gammal man med träben och käpp på gården till Stockholms stads allmänna försörjningsinrättning som i folkmun kallas Grubbens.

Namnet Grubbens har sin historiska förklaring i att marken där arbetsinrättningen låg på 1700-talet köptes upp av en Hans Wilhelm Grubb. Denne Grubb har i övrigt ingen annan anknytning till arbetsinrättningen.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Allmänna försörjningsinrättningen, Fleminggatan 22

Allmänna försörjningsinrättningen, Fleminggatan 22

Bland sjuka och fattiga / Claës Lundin

Bland sjuka och fattiga / Claës Lundin

Brev från fattige Brolin till hovmarskalk Erik af Edholm

Brev från fattige Brolin till hovmarskalk Erik af Edholm

Från misär till feelgoodområde

Från misär till feelgoodområde

Vårt Kungsholmen / Harald Norbelie

Vårt Kungsholmen / Harald Norbelie