Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Mosebacke vattentorn, grundläggning för pumphus 1895-1896. I fonden byggnadsställningar för själva tornet, där de nedersta delarna är uppmurade till ca 5 meters höjd. Arkitekt: Ferdinand Boberg

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad