Sök

Sökresultat

50 träffar på Sekreterare

Salomon Moritz Rubenson. Stadsfullmäktiges sekreterare 1867-1904

Salomon Moritz Rubenson. Stadsfullmäktiges sekreterare 1867-1904

Stockholm, Norrbro med Englands Legations Sekreterare Mr Eden i sin släde

Stockholm, Norrbro med Englands Legations Sekreterare Mr Eden i sin släde

Stortorget n:r 20, salsinteriör

Stortorget n:r 20, salsinteriör

Porträtt av Olof ""Olle"" Byström, Bellmanssällskapets sekreterare och utgivare av Bellmans samlade skrifter, i sitt hem i Gamla Stan

Porträtt av Olof ""Olle"" Byström, Bellmanssällskapets sekreterare och utgivare av Bellmans samlade skrifter, i sitt hem i Gamla Stan

Bar-Lock-Institutet, Klarabergsgatan

Bar-Lock-Institutet, Klarabergsgatan

Gertrud Törnell, f. Weber, ledamot av Stadsfullmäktige

Gertrud Törnell, f. Weber, ledamot av Stadsfullmäktige

Lasse Lennbom / Adolf Hellander

Lasse Lennbom / Adolf Hellander

Stadsgården 6, Kooperativa förbundet. Kvinnogillesförbundets ordförande Signe Åhlberg och sekreterare Greta Bergström i samspråk med prof. Elis Berven. Förbundet har gett cancerforskningen 700 000 kr

Stadsgården 6, Kooperativa förbundet. Kvinnogillesförbundets ordförande Signe Åhlberg och sekreterare Greta Bergström i samspråk med prof. Elis Berven. Förbundet har gett cancerforskningen 700 000 kr

Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt lägger upp arbetet med att samla in namnunderskrifter i syfte att skynda på utredningen om kvinnlig rösträtt

Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt lägger upp arbetet med att samla in namnunderskrifter i syfte att skynda på utredningen om kvinnlig rösträtt

Portal i Schantzska huset Stortorget 20.
Entré till en livsmedels- och mjölkaffär.

Portal i Schantzska huset Stortorget 20. Entré till en livsmedels- och mjölkaffär.

Stortorget n:r 20, portal

Stortorget n:r 20, portal

Stortorget n:r 18 och 20

Stortorget n:r 18 och 20

En häst med mjölkkrukor i kärran står utanför portalen till Stortorget 20

En häst med mjölkkrukor i kärran står utanför portalen till Stortorget 20

Stortorgets västra sida. På Schantzska huset sitter reklamskyltar för bl. a. Sophie Engstrands Pappers & Kontorsboksaffär

Stortorgets västra sida. På Schantzska huset sitter reklamskyltar för bl. a. Sophie Engstrands Pappers & Kontorsboksaffär

Agnes von Krusenstjerna / Lisbet Scheutz

Agnes von Krusenstjerna / Lisbet Scheutz

Tal om glas-makeriet, samt om Kongsholms glas-bruk  / af Samuel Schultze

Tal om glas-makeriet, samt om Kongsholms glas-bruk / af Samuel Schultze

"Automobilen i Stockholm" - artikel 1904

"Automobilen i Stockholm" - artikel 1904

Farsta konstförening

Farsta konstförening

Erik Kule Palmstierna. Ledamot av stadsfullmäktige 1908-1909 och 1911-1917

Erik Kule Palmstierna. Ledamot av stadsfullmäktige 1908-1909 och 1911-1917

Sven Linderot. Ledamot av stadsfullmäktige 1938-1944

Sven Linderot. Ledamot av stadsfullmäktige 1938-1944

Karolina Widerström 1856-1949 : Sveriges första kvinnliga läkare och pionjär inom sexualupplysningen / Magnus Ullman

Karolina Widerström 1856-1949 : Sveriges första kvinnliga läkare och pionjär inom sexualupplysningen / Magnus Ullman

Lotteri-spelarne, eller nummer-lotteriets hemligheter uppdagade

Lotteri-spelarne, eller nummer-lotteriets hemligheter uppdagade

För Neutarlitetesvakten! - Stockholms Husmodersförening 1941

För Neutarlitetesvakten! - Stockholms Husmodersförening 1941

Litterär skylt: Citat ur Åke Holmbergs barnbok Ture Sventon i Stockholm

Litterär skylt: Citat ur Åke Holmbergs barnbok Ture Sventon i Stockholm

Karta

Laddar karta...

Laddar resultat...

Inga träffar

Det finns inga träffar att visa på kartan.