Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Tysta skolan - ansökan om plats för dövstumma Thyra 1886

Thyra hade förlorat både tal och hörsel efter en hjärnhinneinflammation när hon var två år. Ansökan om plats på Tysta skolan skickades in när hon bara var 5 år gammal.

Tysta skolan var en undervisningsanstalt för dövstumma barn. Skolan grundades 1860 av Johanna Jeanette Berglind (1816-1903), lärarinna på Manillaskolan.

Thyra var född av okända föräldrar och bodde som fosterbarn hos en bondhustru.

Ansökan om plats:

Lilla Thyra född i April 1881 och således bara 5 år gammal, född af okända föräldrar, medellös, har sedan sitt 2 dra år vistats på landet hos en utmärkt bondhustru; men som denna börjar blifva gammal och sjuklig kan hon ej behålla flickan längre.

Nära 2 år gammal fick lilla Thyra Hjernhinneinflammation i hvilken sjukdom hon förlorade tal- och hörselförmågan; hon är nu frisk, stor och duktig så att sedan sitt 2dra år ingen läkare behöft anlitas för henne. Godt förstånd och minne lär den lilla flickan hafva.

 Stockholm den 4 Juni 1886

 Ida Ekstrand

Enka efter Expeditions Sekreteraren S.P Ekstrand

 Läs hela ansökan med bilagor i dokumentet till höger.

 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad