Film & rörlig bild
Upphov: Pathé Lindebergsarkivet. Kungliga biblioteket

Stockholms Dagblads hus och hem

Första numret av Stockholms Dagblad kom ut redan i januari 1824. Syftet med tidningen var huvudsakligen att tillgodose behovet av ett annonsblad. Med tiden utvecklades tidningen till en inflytelserik konservativ nyhetstidning som också blev tekniskt ledande.

I den här "från ax till limpa-filmen" får vi följa med i framställningen av ett nummer av tidningen 18 januari 1913.

Journalisterna lämnar tidningshuset på Vasagatan i bil för att göra ett reportage om dykning i isvak.

Sedan följer en rad sekvenser i kontorsmiljö. Det görs besök hos chefredaktör Karl Hildebrandt, redaktionschefen, prenumerationskontoret och kassan, alltmedan flitiga sekreterare ser till att allt rullar på och fungerar som det ska. 

Sedan förflyttar vi oss till de tekniska avdelningarna. Klichéer tillverkas och tidningen ombryts. Man gör iordning pappersmatriser, gjuter tryckplattan på matrisen, sågar och fräser innan tryckplattan hamnar i pressen. 

Stora pappersrullar hissas upp i tryckpressen och tryckningen kan börja.

Tryckpressens kapacitet var 20 000 exemplar i timmen.

Filmen avslutas med att "tidningsgummor" hämtar tidningarna för distribution.

Under 1930-talet gick Stockholms Dagblad upp i Stockholms-tidningen.

Filmen saknar ljud.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad