Text

En orolig julimånad i Stockholm år 1630

I Stockholms stadsarkivs bergsmagasin finns de så kallade tänkeböckerna bevarade i original från och med år 1474 t.o.m. 1660. En tänkebok innehåller minnesanteckningar eller protokoll, som fördes vid Stockholms rådhusrätt. Protokollen fram till 1635 ska utges i tryck. Hittills (år 2007) har åren 1592-1633 givits ut av Stockholms stadsarkiv i 21 delar. De tidigare delarna från perioden 1474 till 1591 är tryckta av Kungliga Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia i samarbete med Samfundet Sankt Erik. Med hjälp av länken nedan kan du läsa om vad som hände i Stockholm en julimånad år 1630. Det var en ganska orolig tid i staden vilket framgår av de mål som framfördes vid sammanträdena den 12, 17 och 19 juli. 12 juli: Claes Jacobsons besvär över sitt arbete som kyrkvärd vid Gråmunkeklostret. Johan Sibransson mot Jakob Machler angående skulder. Om kocken Arwed Larssons, tjänaren Nills Tomessons och smeden Matts stölder hos välborne Henrik Fleming. Hendrich Karkman mot Hanns Hendrichson angående skulder. Christiann Willshusenz angående växel. Börie Pädersonn mot Helmrich Smitt angående skulder. Kämnärerna mot Petter Rosett angående olaglig järnhandel. 17 juli: Jon Amundsonn angående betalda pengar till den dödsdömde smeden Matts (se ovan). Om dråpet på utlänningen Hanns Mell på krogen Rosenkrants. Om skadestånd (mansbot) efter ett dråp i Tälje. Om ett stort bråk mellan två stockholmska murmästare och tolv främmande murmästaregesäller. Om upplåtelse av ett hus beläget i Sven Vintappares Gränd. Om stadens försäljning av en tomt belägen öster om stadsmuren i Tunnbindaregränden. Anders Hendrichsson mot Hans Nilssonn angående skulder. 19 juli: Sekreteraren Jonas Bure och borgmästaren Hanns Hendrichssonn mot Hanns Urbanssonn angående förpantning av den senares egendom i staden. Jacob Olofssonn angående upplåtelse av hus i Jonn Klings Gränd. Bekräftelse av Anders Hendrichsonns tomtköp i Farkens Gränd. De främmande murmästaregesällernas besvär över domen från den 17 juli (se ovan). Hendrich Borgringh mot sin svåger Erich Larssonn angående en längre tvist. Christian Willshusen mot Jöns Hendrichsonn angående obetald tull för öl. Bekräftelse på tomtköp av Olaus Bure vid Södermalmstorg. Angående H. Raschs caution.

Utdrag ur Stockholms tänkeböcker från år 1592 utgivna av Stockholms stadsarkiv. Del XiX. 1630. Redigerad av Bo Elthammar. Stockholm 2002. S. 42-55.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

7-9 Språkhistorisk tidslinje 1000 1900
Tema

7-9 Språkhistorisk tidslinje 1000 1900

Gör en tidslinje över språkutvecklingen i svenskan. Du börjar med att göra en språkhistorisk analys av texterna och placerar dem sedan i kronologisk ordning.

Anders Winkler i arvstvist, 1630

Anders Winkler i arvstvist, 1630

Anna Eriksdotter säljer sin gård vid Brunkeberg, 1629

Anna Eriksdotter säljer sin gård vid Brunkeberg, 1629

Drängaskändare och sodomiter - homosexualitet under 1500- och 1600-talen

Drängaskändare och sodomiter - homosexualitet under 1500- och 1600-talen

Elsa Erichsdotter mördad 1635 – eller inte?

Elsa Erichsdotter mördad 1635 – eller inte?

Från Olaus Petri till Tjock-Sara : historier ur Stockholms tänkeböcker 1500-1625 / Åke Eriksson

Från Olaus Petri till Tjock-Sara : historier ur Stockholms tänkeböcker 1500-1625 / Åke Eriksson

GY Språkhistorisk tidslinje 1000 1900
Tema

GY Språkhistorisk tidslinje 1000 1900

Gör en tidslinje över språkutvecklingen i svenskan. Du börjar med att göra en språkhistorisk analys av texterna och placerar dem sedan i kronologisk ordning.

Israels Anna 1617 och 1618

Israels Anna 1617 och 1618

Per Hindrichsson dödgrävare, 1635

Per Hindrichsson dödgrävare, 1635

Tjuvkonan Kirstin Larsdotter, 1629

Tjuvkonan Kirstin Larsdotter, 1629

Vittnet Elizabeth Larsdotter förvisas från staden, 1615

Vittnet Elizabeth Larsdotter förvisas från staden, 1615

Walborg Hieronymusdotter gömmer sin väninna, 1635

Walborg Hieronymusdotter gömmer sin väninna, 1635