Foto

Salomon Moritz Rubenson. Stadsfullmäktiges sekreterare 1867-1904

Född i Stockholm 18340619.

Student i Uppsala 1852. Fil. dr 1858. Sekreterare hos Stockholms stadsfullmäktige 1867-1904.

Moritz Rubenson bodde 1890 på Villagatan 4 (fastigheten Linden 5). Han var bror till Stockholms polismästare Semmy Rubenson och grosshandlaren Vilhelm Rubenson.

Död i Ronneby 19060813.

Fotografi med biografi ur: Minnesskrift vid Stockholms stadsfullmäktiges 50-årsjubileum, 1863-1913, Stockholm 1913, s. 221.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Gaturegleringen / Moritz Rubenson

Gaturegleringen / Moritz Rubenson

I poliskammaren och på stationerna / Claës Lundin

I poliskammaren och på stationerna / Claës Lundin

Statistiska uppgifter angående staden och dess befolkning / Moritz Rubenson

Statistiska uppgifter angående staden och dess befolkning / Moritz Rubenson

Stockholms finanser / Moritz Rubenson

Stockholms finanser / Moritz Rubenson

Stockholms styrelse och förvaltning / Moritz Rubenson

Stockholms styrelse och förvaltning / Moritz Rubenson