Sök

Sökresultat

16 träffar på Galärvarvet

Kamratföreningen Röde Hanen, Galärvarvet 1957

Kamratföreningen Röde Hanen, Galärvarvet 1957

Galärvarvet/ Stockholms örlogsvarv. Minsvepare sjösättes

Galärvarvet/ Stockholms örlogsvarv. Minsvepare sjösättes

Eldsvåda vid Galärvarvet. Vy från Strandvägen

Eldsvåda vid Galärvarvet. Vy från Strandvägen

Galärvarvet, vy från Ladugårdslandsviken. Virkesförrådsbyggnaden i brand

Galärvarvet, vy från Ladugårdslandsviken. Virkesförrådsbyggnaden i brand

Fyrtorn vid Galärvarvet. Uppfördes till Allmänna konst- och industriutställningen 1897.

Fyrtorn vid Galärvarvet. Uppfördes till Allmänna konst- och industriutställningen 1897.

Ladugårdslandsviken. Livflottar demonstreras. Galärvarvet och militärfartyg i bakgrunden

Ladugårdslandsviken. Livflottar demonstreras. Galärvarvet och militärfartyg i bakgrunden

Galärvarvet mot Ladugårdslandsviken och Strandvägen. Flottans skrotade båtar

Galärvarvet mot Ladugårdslandsviken och Strandvägen. Flottans skrotade båtar

Galärvarvet. Minsveparen Örskär byggs om från krigsfartyg till stödfartyg. Kökschef, Axel Linneros (t.v.) visar dagens rätt för Kapten B. Norlin och Löjtnant H. Borre

Galärvarvet. Minsveparen Örskär byggs om från krigsfartyg till stödfartyg. Kökschef, Axel Linneros (t.v.) visar dagens rätt för Kapten B. Norlin och Löjtnant H. Borre

Utsikt från Nordiska museets västra mittorn mot söder. Galärvarvet i förgrunden

Utsikt från Nordiska museets västra mittorn mot söder. Galärvarvet i förgrunden

Ångbåten Saltsjön på Saltsjön utanför Djurgården. Galärvarvet och Nordiska Museet i bakgrunden

Ångbåten Saltsjön på Saltsjön utanför Djurgården. Galärvarvet och Nordiska Museet i bakgrunden

Utsikt mot Skeppsholmen från Djurgården från minareterna på Industrihallen, utställningen 1897

Utsikt mot Skeppsholmen från Djurgården från minareterna på Industrihallen, utställningen 1897

Project till Corps de Garde med Nödige Embets Rum på Galere Warfwet. Stockholms Station af Kongl. Maj:ts Flottas Mechaniska Departement d.26 Martii 1832. F. Blom, öfverste Lieutenant.

Project till Corps de Garde med Nödige Embets Rum på Galere Warfwet. Stockholms Station af Kongl. Maj:ts Flottas Mechaniska Departement d.26 Martii 1832. F. Blom, öfverste Lieutenant.

HK 1:5. Karta över en del av Kungliga Djurgården år 1861

HK 1:5. Karta över en del av Kungliga Djurgården år 1861

Djurgårdsvägen. Vårblommor vid ingången till Galärvarvets kyrkogård

Djurgårdsvägen. Vårblommor vid ingången till Galärvarvets kyrkogård

Husen i Nationalstadsparken / Johan Engström och Johan Rittsél

Husen i Nationalstadsparken / Johan Engström och Johan Rittsél

Djurgårdsbron från Fredrikshov

Djurgårdsbron från Fredrikshov

Karta

Laddar karta...

Laddar resultat...

Inga träffar

Det finns inga träffar att visa på kartan.