Karta
Upphov: Küsel, Carl Jakob (1809-1866). Stockholms stadsarkiv

HK 1:5. Karta över en del av Kungliga Djurgården år 1861

Plankarta av C.J. Küsel som visar de västra delarna av Djurgården.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad