Foto
Fotograf: Svenska Dagbladet, Ehnemark, Jan. Stockholms stadsmuseum

Galärvarvet, vy från Ladugårdslandsviken. Virkesförrådsbyggnaden i brand

Uppdaterad