Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Kamratföreningen Röde Hanen, Galärvarvet 1957

Brand 29 november 1957 i den sk hangarbyggnaden på Galärvarvet, södra Djurgården. När brandkåren anlände var byggnaden i princip övertänd och en förrådsbyggnad liggande mot sjösidan starkt hotad. Totalskador på hangarbyggnaden och större delen av lagret, vilket bestod av trävirke, motorer och motortillbehör.

Uppdaterad