Foto

Djurgårdsvägen. Vårblommor vid ingången till Galärvarvets kyrkogård