Foto

Eldsvåda vid Galärvarvet. Vy från Strandvägen