Foto
Fotograf: Ehnemark, Jan. Stockholms stadsmuseum

Galärvarvet/ Stockholms örlogsvarv. Minsvepare sjösättes

Uppdaterad