Bildkonst
Konstnär: Blom, Fredrik (1781-1853). Stadsmuseet i Stockholm

Project till Corps de Garde med Nödige Embets Rum på Galere Warfwet. Stockholms Station af Kongl. Maj:ts Flottas Mechaniska Departement d.26 Martii 1832. F. Blom, öfverste Lieutenant.

Konstnär: Blom, Fredrik
Material och teknik: Tusch ; Tuschlavering
Underlag: Papper
Mått i mm: 358x265

Uppdaterad