Sök

Sökresultat

87 träffar på Dödsstraff

Tortyr och dödsstraff
Tema

Tortyr och dödsstraff

Under 1600-talet var tortyr ett ganska vanligt sätt att tvinga fram bekännelser från människor. På 1800-talet hade de flesta ändrat sig och tyckte att det var fel. 1910 avrättades…

Dödsstraff att befatta sig med den internationella slavhandeln

Dödsstraff att befatta sig med den internationella slavhandeln

Öfwer-Ståthållare-Embetets Kungörelse, Angående Warning emot olofligt Brännewins tilwerkande och inpracticering. Gifwen Stockholm then 16 januarii 1778.

Öfwer-Ståthållare-Embetets Kungörelse, Angående Warning emot olofligt Brännewins tilwerkande och inpracticering. Gifwen Stockholm then 16 januarii 1778.

Mord i Stockholm / Niklas Ericsson

Mord i Stockholm / Niklas Ericsson

Ryssen Kaygorodoff förhörd inför utvisning ur Sverige

Ryssen Kaygorodoff förhörd inför utvisning ur Sverige

Källaren Hamburg

Källaren Hamburg

Dömd till döden för högmålsbrott

Dömd till döden för högmålsbrott

Johan Alfred Andersson Ander försöker panta en stulen cykel

Johan Alfred Andersson Ander försöker panta en stulen cykel

Ett sista glas på väg mot stupstocken - Källaren Hamburg

Ett sista glas på väg mot stupstocken - Källaren Hamburg

Lisbetha Olsdotter eller Matts Ersson år 1678

Lisbetha Olsdotter eller Matts Ersson år 1678

Hundratusentals demonstrerar för Sacco och Vanzetti 1927

Hundratusentals demonstrerar för Sacco och Vanzetti 1927

Bot- och beredelse-psalm för f.d. artilleristen wid Kongl. Swea Artilleri-Regemente Anders Jacob Sundmark wid dess afrättning lördagen d. 16 november 1833; jemte en korrt af honom sjelf meddelad underrättelse om sitt brott och öfriga lefnadsöden.

Bot- och beredelse-psalm för f.d. artilleristen wid Kongl. Swea Artilleri-Regemente Anders Jacob Sundmark wid dess afrättning lördagen d. 16 november 1833; jemte en korrt af honom sjelf meddelad underrättelse om sitt brott och öfriga lefnadsöden.

Bödeln Mäster Mikaels löneavtal från 1635

Bödeln Mäster Mikaels löneavtal från 1635

Drängaskändare och sodomiter - homosexualitet under 1500- och 1600-talen

Drängaskändare och sodomiter - homosexualitet under 1500- och 1600-talen

Några upplysningar rörande Kongl. Theatern, tillägnade Höglofl. Konstitutions-, Stats- och Ekonomie-utskotten : 13 mars 1834

Några upplysningar rörande Kongl. Theatern, tillägnade Höglofl. Konstitutions-, Stats- och Ekonomie-utskotten : 13 mars 1834

Mäster Mikael / artikelförfattare: Maria von Schéele

Mäster Mikael / artikelförfattare: Maria von Schéele

En berättelse om en transperson i 1600-talets Stockholm

En berättelse om en transperson i 1600-talets Stockholm

Bödeln Erich Laurensson klädd i stadens färger

Bödeln Erich Laurensson klädd i stadens färger

Brandvakt dömdes till döden, 1504

Brandvakt dömdes till döden, 1504

Twenne ryktbara swenske stortjufwars lefnad och död, jemte Carl Lindegrens gång till den italienske betjenten som gid till döden.

Twenne ryktbara swenske stortjufwars lefnad och död, jemte Carl Lindegrens gång till den italienske betjenten som gid till döden.

Kalvariesten

Kalvariesten

Den sista avrättningen i Sverige

Den sista avrättningen i Sverige

Brott och straff i Stockholms historia
Tema

Brott och straff i Stockholms historia

Vad var brottsligt i historien? Vilka brott gav stränga straff? Vilka straff sågs som lämpliga - och rimliga - i olika tider? Polisrapporter, vittnesmål, utredningar och domslut be…

En ömklig och rörande visa om den grymme och hårdhjertade f.d. källarmästaren Martin-Arosin, som slurfvade borrt [sic] sitt barn

En ömklig och rörande visa om den grymme och hårdhjertade f.d. källarmästaren Martin-Arosin, som slurfvade borrt [sic] sitt barn

Karta

Laddar karta...

Laddar resultat...

Inga träffar

Det finns inga träffar att visa på kartan.