Text
Författare: Stockholms Rådhusrätt. Stockholms stadsarkiv

Protokoll i brottmål 1910, femte avdelningen, del 1, bilaga 59

Bilaga 59 är uppgifter från Ander att han fått en del av pengarna av en person Johansson på ett kafé.

Uppdaterad