Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Thore Odhelius - "Berättelser om de dödsfångars tillstånd..."

Vid mitten av 1700-talet tjänstgjorde läraren och prästen Thore Odhelius (1705-1777) som fängelsepredikant på Smedjegårdsfängelset vid dagens Norra Bantorget.

Om sitt arbete med fängelsets dödsdömda fångar skrev Odhelius under 1770-talet en särskild redogörelse "Berättelser om de dödsfångars tillstånd...", vilken i tryckt format styckvis går att läsa här, här och här.

Bland de dödsdömda stockholmare vi får möta i Odhelius text finns bl.a. återfallstjuven Anders Ruthman, urkundsförfalskaren Petter Sellegren och de två barnamöderskorna Brita Wadström och Cajsa Olofsdotter.

Den fullständiga titeln på Odhelius verk lyder: "Berättelser om de dödsfångars tillstånd, beredelse och saliga ändalykt, som jag i deras fängelserum fick besöka,... under min embetstid i Stockholm, isynnerhet åren 1746 och 1747, till 1754 : Hämtade utur en framliden evangelisk kyrko-lärares efterlemnade handskrifter. Jemte:Peter Sellegrens Afskeds-bref till Annerstads och Nöttja församlingar".

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad