Flygfoto föreställande Stockholms slott
Flygfoto över Kungliga slottet 2001. Fotograf: okänd, Spårvägsmuseet.

Stockholms slott

Platsen där Stockholms slott (officiellt kallat Kungliga slottet) står idag har varit bebyggd sedan medeltiden. Först låg det en borg där. Den byggdes ut till ett utsmyckat renässansslott med tinnar och torn som kallades Tre Kronor. 1697 brann Tre Kronor ner, och i dess ställe byggdes det nuvarande slottet.

Slottets äldsta historia

På Stadsholmen, där Stockholms slott ligger, har det funnits bebyggelse åtminstone sedan mitten av 1200-talet. Då tros en kastal ha legat på platsen. En kastal var ett medeltida vakt- eller försvarstorn av sten. Under senare delen av 1200-talet byggdes den ut till en borg. Platsen fick då bland annat fler byggnader, en borggård och en ringmur.

Gustav Vasa byggde ut borgen

1520 blev Gustav Vasa riksföreståndare i Sverige. Under hans styre byggdes borgen ut. Dess försvarsförmåga stärktes genom att man bland annat lät bygga en ny mur och anlägga en vallgrav. Bakgrunden till det var för det första Kristian II:s belägring av slottet 1520, som slutade med Stockholms blodbad. För det andra behövde försvaret stärkas på grund av vapnens utveckling, med skjutvapen och krut som började användas allt mer. Sten från kyrkor användes som byggnadsmaterial. Kyrkorna hade Gustav Vasa låtit riva i samband med reformationen. De var nämligen katolska, och passade inte in i ett Sverige som i och med reformationen blev protestantiskt.

Borgen blev slottet Tre kronor

Mellan 1569 och 1592 var Gustav Vasas son Johan III kung av Sverige. Johan var intresserad av byggnadskonst, och lät bygga ut borgen på Stadsholmen till ett ståtligt slott. Han ville nämligen att det skulle vara en bostad värdig en kung, och inte bara en försvarsanläggning. Bland annat byggde man en ny slottskyrka, en ny kungsvåning och en audienssal där golvet var gjort av koppar. 1588 fick slottet namnet Tre kronor, eftersom tre förgyllda kronor då placerades på en av slottets tornspiror.

Sverige styrdes från Tre kronor

Egentligen var Tre kronor inte en byggnad, utan många olika som satt ihop. Allt omgärdades av en mur. Innanför murarna fanns inte bara kungafamiljens bostad utan även många svenska ämbetsverk och myndigheter, däribland Kungliga biblioteket och Riksarkivet. Man kan helt enkelt säga att det var från Tre kronor, Stockholms största arbetsplats, som Sverige styrdes.

Slottet brinner ner

Den 7 maj 1697 började det brinna på vinden i Tre kronor. Med hjälp av de torra träbjälkarna och den upphettade takplåten spred sig elden snabbt runt om i slottet. Röken och lågorna gjorde att man inte kunde gå upp på vinden där släckningsutrustningen fanns. Det slutade med att det mesta av slottet brann ner. Bland annat förstördes mycket av innehållet i ämbetsverkens och myndigheternas arkiv. Den nyrenoverade norra sidan klarade sig dock hyfsat bra, och blev en del av det nuvarande slottet.

Nicodemus Tessin den yngre ritade det nya slottet

Det gick fort att ta fram planerna för ett nytt slott. Dagen efter branden fick arkitekten Nicodemus Tessin den yngre uppdraget att rita det. Sex veckor senare kunde han visa upp de färdiga ritningarna. Planen var att slottet skulle byggas upp på sex år. Bristen på pengar gjorde dock att det dröjde närmare sextio år, till 1771, innan allt var klart. Pengarna behövdes till soldater och vapen, eftersom Sverige vid denna tid låg i krig med flera länder.

I arbetet med slottsritningarna inspirerades Tessin av den sydeuropeiska barockstilen. Det innebar att slottet blev stort och pampigt, med mer än 600 rum och massor av utsmyckningar både på utsidan och insidan. Tessin fick dock inte uppleva det färdiga resultatet eftersom han dog 1728. Arkitekten som då tog över arbetet, Carl Hårleman, lät utforma mycket av slottets insida i stilen rokoko, som var mer inne på den tiden. Rokokon kännetecknas bland annat av mjukt rundade linjer och ljusa färger.

Slottet idag

Slottet fortsatte under en tid att fungera som Tre kronor gjorde. Där fanns alltså både kungafamiljens bostad och ett antal samhällsfunktioner som exempelvis myndigheter. Dessa flyttades så småningom till andra lokaler. De som arbetar på Stockholms slott idag är kungaparet och medarbetarna vid Kungl. Hovstaterna, alltså hovet. Sedan 1981 är slottet inte längre kungafamiljens hem, eftersom de då flyttade till Drottningholms slott. Stockholms slott är dock fortfarande kungens officiella bostad, eller residens som det också kallas.

Idag är slottet en populär turistattraktion. Här finns bland annat museet Livrustkammaren, om Sveriges kungliga historia, och museum Tre kronor som handlar om slottets äldsta historia. Man kan även besöka representationsvåningarna. Så kallas de pampiga våningar som används av kungaparet vid högtidliga tillfällen. På den yttre borggården kan man titta på högvaktsavlösningen och vaktparaden. Högvakten består av soldater och är till för att skydda kungafamiljen och Stockholms militära beredskap. På somrarna rider eller marscherar de genom staden till borggården, ackompanjerade av musik från Livgardets dragonmusikkår.

Utvalt källmaterial om Stockholms slott

Uppdaterad