Bildkonst

Förra Sten-Museum i Kongl. Slottet. Litografi i Ny Illustrerad Tidning, nr 20 den 19 maj 1866

”Stenmuseum” är nu återskapat på Slottet och kallas numera Gustav III:s Antikmuseum. Bläddra till nästa bild för att  den korta artikeln om Sten-Museum i samma nr av Ny Illustrerad Tidning.

Ny Illustrerad Tidning var ett kulturinriktat veckomagasin som gavs ut på lördagar i Stockholm mellan åren 1865 och 1900. Tidningen finns i Kungliga Bibliotekets samlingar.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Gustav III:s antiksamling på Slottet med Endymion i fonden

Gustav III:s antiksamling på Slottet med Endymion i fonden

Nytt i Stockholmskällan
Tema

Nytt i Stockholmskällan

Stockholmskällans databas fylls hela tiden på med historiskt källmaterial från våra museer, arkiv och bibliotek. Här hittar du senast publicerade. (Bild: Gun Hägglund och Gunnar Hö…