Sök

Sökresultat

67 träffar på Avrättningar

Giljotinen användes bara en gång

Giljotinen användes bara en gång

En mördare grips / Adolf Hellander

En mördare grips / Adolf Hellander

Galgbacken / Per Anders Fogelström

Galgbacken / Per Anders Fogelström

Hemskt på höjden : Galgbacken / Olle Rydberg

Hemskt på höjden : Galgbacken / Olle Rydberg

Häxorna i Katarina / Carl Henrik Martling

Häxorna i Katarina / Carl Henrik Martling

Rackarns dotter : Siri Lassesdotters dagbok 1844 / Lena Kallenberg

Rackarns dotter : Siri Lassesdotters dagbok 1844 / Lena Kallenberg

Galgbackar / Stig Linell

Galgbackar / Stig Linell

Häxorna i Katarina / Per Anders Fogelström

Häxorna i Katarina / Per Anders Fogelström

Den dödsdömde Eric Brahes instruktioner till sin son Pehr 1756

Den dödsdömde Eric Brahes instruktioner till sin son Pehr 1756

Joh. Fr. Bäckmans fängelse- och döds-betraktelser. Efter hans aflifwande funna uti hans bröstficka.

Joh. Fr. Bäckmans fängelse- och döds-betraktelser. Efter hans aflifwande funna uti hans bröstficka.

Bot- och beredelse-psalm för f.d. artilleristen wid Kongl. Swea Artilleri-Regemente Anders Jacob Sundmark wid dess afrättning lördagen d. 16 november 1833; jemte en korrt af honom sjelf meddelad underrättelse om sitt brott och öfriga lefnadsöden.

Bot- och beredelse-psalm för f.d. artilleristen wid Kongl. Swea Artilleri-Regemente Anders Jacob Sundmark wid dess afrättning lördagen d. 16 november 1833; jemte en korrt af honom sjelf meddelad underrättelse om sitt brott och öfriga lefnadsöden.

Stockholms blodbad / Ulf Sundberg

Stockholms blodbad / Ulf Sundberg

"Jag såg, att du red på en fålgrind ..." / Niklas Ericsson

"Jag såg, att du red på en fålgrind ..." / Niklas Ericsson

Häxerier / Magnus Hansson

Häxerier / Magnus Hansson

Stockholms blodbestänkta jord / Per Gustaf Berg

Stockholms blodbestänkta jord / Per Gustaf Berg

Premiär- och avskedsföreställning / Jan-Öjvind Swahn

Premiär- och avskedsföreställning / Jan-Öjvind Swahn

Döds-sång för förre artilleristen Johan Eric Lundblad wid dess halshuggning den 15 Mars 1828: jemte en forrt af honom sjelf meddelad underrättelse om sitt brott och sina öfriga lefnadsöden

Döds-sång för förre artilleristen Johan Eric Lundblad wid dess halshuggning den 15 Mars 1828: jemte en forrt af honom sjelf meddelad underrättelse om sitt brott och sina öfriga lefnadsöden

Jacob Guntlack avrättas 1771

Jacob Guntlack avrättas 1771

Twenne ryktbara swenske stortjufwars lefnad och död, jemte Carl Lindegrens gång till den italienske betjenten som gid till döden.

Twenne ryktbara swenske stortjufwars lefnad och död, jemte Carl Lindegrens gång till den italienske betjenten som gid till döden.

Petter Brenners sidsta taal, då han genom Stockholms stadz södre port fördes vt til en wåldsam död. Den 4. julii, åhr 1720.

Petter Brenners sidsta taal, då han genom Stockholms stadz södre port fördes vt til en wåldsam död. Den 4. julii, åhr 1720.

Barnamörderskan Brita Christina Wanselius ångerfulla tankar före sin afrättning, uttryckta i en uttryckta i en uppbygglig och rörande wisa, förutgången af en berättelse om hennes grufliga brotts uppdagande.

Barnamörderskan Brita Christina Wanselius ångerfulla tankar före sin afrättning, uttryckta i en uttryckta i en uppbygglig och rörande wisa, förutgången af en berättelse om hennes grufliga brotts uppdagande.

Peter Brenners Sidsta tal, då han genom Stockholms stads södre port fördes ut till en smädelig och wåldsam död. Den 4 juli 1720. På fleres begäran ånyo upplagd.

Peter Brenners Sidsta tal, då han genom Stockholms stads södre port fördes ut till en smädelig och wåldsam död. Den 4 juli 1720. På fleres begäran ånyo upplagd.

Johan Alfred Andersson Ander som spårvägskonduktör

Johan Alfred Andersson Ander som spårvägskonduktör

Galgbacken

Galgbacken

Karta

Laddar karta...

Laddar resultat...

Inga träffar

Det finns inga träffar att visa på kartan.