Litteraturtips
Författare: Sundberg, Ulf (f. 1956). Stockholms stadsbibliotek

Stockholms blodbad / Ulf Sundberg

"Och var det en ynkelig och jämmerlig syn, huru bloden med vatten och träck, som så års vara plägar, lopp i rännstenarna av torget" och "det ganska gräsligt var". Hemska scener utspelade sig under Stockholms blodbad år 1520 och ett hundratal människor avrättades. Vilken var bakgrunden till konflikten? Läs om detta i den här boken som är illustrerad med många bilder och som har både en litteraturlista och ett personregister. 112 sidor.

Innehåll
En konflikt grundläggs
Kristian II och hans väg till Sveriges tron
Kapitulation, kröning och fest
Dagen före blodbadet
Blodbad
Epilog

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad